www.langaasan.no > Slekts- og lokalhistorie > Avskrifter og notater > Døde i Trondheim (utdrag)

Døde i Trondheim (utdrag)

Utdrag fra dødsfallsprotokollen til Trondheim byfogd og -skriver (i Statsarkivet).


Utdrag av Trondheim byfogd og -skrivers dødsfallsprotokoller til 1920. Dette er et ytterst lite utvalg personer, for det meste med tilknytning til Åsen og/eller mi eiga slekt.


3L0001, dødsfallsprotokoll (3L1) 1823-1856

fol. 32b, meldt 2. april 1830. Enke efter Peter Foss, Anne Foss, død i Gaar Nat. Logerende hos Anders Aas, men er efter opgivet intet eiende.

6. november 1846: Skomager Holthes barn Richard Bernh. 3 1/2 Aar gl. døde i gaar i Faders logis i Sandg. Faderen lever.

28. mai 1845. Barnet Anna Gurine Holthe, datter af skomagerm. Andreas Holthe, død d. 26. mai 1845, 17 uger gl. Faderen lever.

10. januar 1848. Skomager Holthes barn Richard Edv. 3/4 aar gl, død 7. d.m. i faderens logis. Faderen lever.

29. november 1848. Regine Bergitte Holthe, skomager O.A. Holthes kone, 38 år gl, døde igaar. Mannen lever og 4 børn. Eier intet.


3L0002, dødsfallsprotokoll (3L4) 18xx-18xx

pag. 64. 8. des. 1881, død sømand Jonas Myhre, 61 år gammel, død i Reservestuene, etterlater intet til skifte, har i lengre tid vært understøttet av fattigvesenet.

pag. 115. 13. jan. 1883, død forhenv. undervokter Hans Hansen Havs hustru Karen Jensdatter Hav, 49 år gammel, Kongens Gade N. 84. Mannen lever. Ingen barn. Arvinger er hennes søsken i Melhus.


3L0003, dødsfallsprotokoll 1884-1891
(01.10.1884-08-06.1891)

s. 17: Død 4. januar 1885. Forhenv. skipsfører Lornts Andreas Vold, 73 år, Kirkegd. 19a, Kirkesletten. Enke Regine Bergitte lever med to barn: Skolelærer Nils Vold (40, på Storfosen i Ørlands pgd) og datter lærerinne Marie Vold (35, Baklandets pigeskole). Ikke særkullsbarn.

s. 23: Død 30. januar 1885. Pige Anna Marta Vaaden av Aasen, 64 år, død på sykehuset, hvor hun etterlater seg noen gangklær. Hennes sønn er restauratør Vaaden i Dronningens gate. Tilskrevet sorenskr. i Stjør- og Verdal 20.1.85.

s. 33: 26. feb. 1885. Enkemann, arbeider Erik Eriksen Aaker, 78 ½ år, død i fattighuset. Intet til skifte.

s. 71: 10. sep. 1885. Garver Julbergs sønn Abraham død i gård nr. 56 i Munkegata. Foreldrene lever. Intet til skifte.

s. 76: 7. oktober 1885, død forhenv. butikkjomfru Nikoline Serine Bartnes, 70 3/12 år, Kjøpmannsgt. 8, intet til skifte. Anmeldt av enkemadam Karoline Kraft.

s. 134: 9. juli 1886, død kommandersersjant Josias Mo, 56 år, Baklandet 11 (Vollabakken No 11), etterlater seg enke Elen Anna og en felles sønn, Peter, ca. 23 år, hjemme. Boet består av gård nr 11 og litt innbo. Det er ikke særkullsbarn. Erklæring at enka akter å sitte i uskifta bo; sønnen gir samtykke.

s. 180: Gibsmager Santis sønn Romeo Luigi, 4 mdr 21 dage, Abelsborg. Død 24. februar 1887. Foreldrene lever.

s. 322: Arbeidsmann Ole Gundersen Bjugum, 43 år, død på sykehuset 11. januar 1889. Var innlagt for Thjem Fattigvæsens regning. Etterlater seg hustru og seks barn, hvilke bor i Skjæfstads gård ved Ihlelven.

s. 420: 12. jan. 1890, død baker Oliver Vold, 66 år, Strandgt. 51, enkemann (kona død 16.3.1886). Etterlater barna Edvard (36, Thj), Johan Oliver (33, Skjøren, handelsmand dersteds), John Julius (29, møllermester i Klæbo), Hilma Edvarda (40, g. skibsfører Andreas Vold, Thjem).

s. 479: Klokker Holmgreens sønn Harald Theodor, 4 ½ år, død på Difteritlasarettet 15. aug. 1890. Foreldrene lever, og bor i Øvre Ihlen 28.

s. 486: Vognmann Torkildsens sønn Trygve, 6 år, Bersvendveita 3, død 18. sep. 1890.

s. 487: Sjømann Johan Frederik Gellein, 19 år, død under skipstjeneste ombord på skonnet "Thins oll" (??) av Christiania den 27. mai 1890 på en reise fra Cardiff til Banana (skal være i Sydafrika). Foreldrene lever. Faren er garversvend Vilhelm Gellein, boende i Mellomila 49.

s. 504: 2. des. 1890, død arbeidsmann Vatns barn Petrine, 15 år, Gaubækveiten 4. Foreldrene lever.

s. 520. Blikkenslager Sigvard Gellein, 40 år gammel, død i gård nr. 1 i Jomfrugaden 18. januar 1891. Etterlater hustru Johanne og seks i ekteskap avlede barn, nemlig Paul (16 år), Signe (omtr. 14), Sigvard (12), Johanne (10), Oline (8), John Andreas (ca. 5). Ingen særkullsbarn. Enka får sitte i uskifte etter stiftets bevill. av 4. feb. 1891.

s. 536: Styrmann Vilhelm Christian Gellein, 25 år, omkommen ved kysten av Skotland 13.10.1890 under tjeneste om bord på bark "Falke" (?) av Krisiania, rederi Tande, Sundby & Co. Foreldre lever; faren er garver Vilhelm Gellein, Mellemihlen (gård 49).


3L0004, dødsfallsprotokoll 1891-1897
(10.06.1891-23.08.1897)

s. 22: 20. sep. 1891, død arbeider Nikolai Nessjø (37), Nedre Ihlen 19. Etterlater enke Oline og tre felles barn, Odin (c13), Paul (c8), Signe (c5). Intet å skifte. 15.7.95, enka meddelt attest til nytt ekteskap.

s. 38: 15. des. 1891 (meldt samme dag). Enke etter skomaker Torstein Eriksen Holthe, Lorentze, 71 år gammel, døde i det gamle fattighus, dødsfallet ameldtes av oppsynsman Mjøen, avdøde etterlater seg intet.

s. 162: 21. mars 1893, død Ingrid Marie, 5 1/2 måned, bopel I.A. Vanvigs hus, Strandveien, uekte barn av pike Anna Flegstad. Far er kandidat Boje.

s. 240: Baker Thomsens sønn Konrad, 14 år, død 16. januar 1894 i Søbergs gaard, Nordtvedtsgaden, Lademoen. Foreldrene lever.

s. 301. 1. juli 1894, død possementmaker Gustav Edler, 71 år, Mellemilen 2. Etterlater enke Ingeborg Amalie Edler og følgende fem fellesbarn: Johannes Antoni Edler (34 år, i Aasen). Andrea Nikoline Edler (21). Frederik Edler (27, begge hjemme). Karl Julius Edler (30 år, i Kristiansand). Jakob Theodor Edler (22 år, hjemme). Enka vil sitte i uskiftet bo. ((I margen anmerket: Enken død 19/1 15)).

s. 327: 16. nov. 1894, handelsm. Ole Andreas Grøntvedt (54 år, 5 md), Erling Skakkes gd. 1. Enke Oline Regine. Test. av 6. mars 1868.

s. 327: 16. nov. 1894, død enke Elisabeth Nilsd. Oppenplads, 90 år, Hospitalet.

s. 328: 19. nov. 1894, fabr.arb. Moes datter Gudrun Amalie, 7 md, Nedre Singsaker 37.

s. 352. Brygmand Casper Grindes sønn Karl, åtte dager, Kongens gate 84, død 23. feb. 1895. Foreldrene lever.

s. 373. 2. juni 1895, død fabrikarbeider Svend Arentsen Grinde, 69 år gammel, Brinken no. 5. Etterlater enke Elen og tre myndige barn. Boet består av litt ubetydelig løsøre.

s. 392: Snedker Aage Ellefsen, 56, Øvre Møllenberg no. 43a. Død 28. juli 1895. Enke Olive lever med fire felles barn: Eliot (26), Inga Sofie (20), Hanna (17), Jens Marius (15 1/2). Avdøde har hatt understøttelse av fattigvesenet.

s. 399. Kristine Andreassen, død i Aasen 24. aug. 1895 etter skrivelse av 24.8.95 fra lensmannen sammesteds. Mannen skal være snekker eller tømmermann, og bo i gård 7 Bersvendsveiten. Hans navn er Peter A. Andreassen. Ektefolkene har ikke barn. Testamente.

s. 495: 1. jul 1896, død Rudolf Moe, 13 dager, Nedre Singsager 37. Faren, arb. Peter Moe, oppl. at hustru også lever.

s. 507: 16. august 1896, død Ane Johanne Stavseth, enke, 46 år gammel. Dødsfallet meldt 17. august. Bodde i Prindsens Gade 30. Mannen, spisevert Johan Stavseth, døde 3. november 1890. Avdøde etterlater seg følgende barn i ekteskapet med Stavseth: Oscar (18 år), Haakon (16 år), Johanne (15 år), Emilie (12 år), samtlige hjemme hos mora. Avdødes sønn Oscar, som anmeldte dødsfallet, opplyser at boet ikke eier annet enn litt ubetydelig innbo. Attest av Dr. O. Kindt. Oscar opplyser at hans mor av tidligere ekteskap etterlater sønnen Johannes Christiansen 22 år gammel, i Tyskland. Avdøde etterlater innbo av verdi 500-600 kroner etter Oscars oppgave.

s. 519: 29. sept. 1896, død Ane, snekker Jon Leistads hustru, 51 år gammel, Sindsakersletten, Tangens gård. Mannen lever med fem felles barn: Inga (c17), Johan (15), Karl (13), Karen (11), Hilmar (9). Attest 16.1.1905 for inng. av nytt ekteskap.

s. 558: 19. feb. 1897, død enke Ingeborg Julberg, 69, Munkeg. 56, død på Sygehuset. Mannen, garver J. A. Julberg, er død for ca. 7 år sia (23.6.90). Ingen barn i live, i det deres eneste barn, sønnen Abraham Julberg er avgått ved døden i 1885. Døsfallet anmeldt av smed O. Strøm, som avleverte ei kiste inneholdende ei bankbok på 731 kr, 269 kr i kontanter samt en del dokumenter etc. Dødsattest fra Dr. Løberg.

s. 567: 24. mars 1897, død snekker Peter Andresen, 33 år, Kjøbmandsgaden 18, død på sykehuset, hvor han var innlagt for fattigvesenets regning.

s. 609. 19. august 1897, død ingeniør Johan Waadens sønn Eilif Dominicus Nagel Waaden, 9 måneder gammel, Strandgaden 13. Foreldrene lever.


3L0005, dødsfallsprotokoll 1897-1902
(23.08.1897-03.07.1902)

S. 3. Jomfru Ingeborg Kristine Edler, 81 år, Mellemilen 2, død 30. aug. 1897. Hennes arvinger er: Barn etter søster Erikka, gift med Henr. Aug. Sommer: Possementmaker Gustav Henrik Sommer, Christiania. Fredrik Wilhelm Sommer, død og etterlater tre barn, Wilhelmine Sommer (23, Chra.), Ragnhild (g. kasserer Eriksen, Hønefos), Fanny (17-18 år, Chra). Bankassistent Herman Sommer, Chra. Enke Katrine Marie Solberg, Asker, Chra. Frk. Mathilde Sommer, hersteds. Telegrafistinde Emilie Sommer, Drammen. Videre brorbarn (barn av avdød possementmaker Gustav Edler): Gbr Johannes Edler, Aasen. Nikoline Edler, myndig, her. Blikkenslager Karl Edler, Aasen, myndig. Urmaker Fredrik Edler, myndig, her. Gartner Jacob Edler, myndig, her. Avdøde etterlater 500 kr. og litt innbo. Dødsfallet meldt av fredrik Edlers kone Ingeborganna Edler og frk. M. Sommer. Dødsattest fra Dr. Holst. Boet tapt under skifterettens behandling. (forts. til s. 4).

s. 7: 13. september 1897, død pike Gjertine Gundersen, 25 år Myhregaden 13. Foreldrene lever. Avdøde har nytt understøttelse av fattigvesenet. Anmeldt av Marie Hauan.

s. 9: 18. sept. 1897, død vogterske paa herværende sindsygeasyl Magda Waaden, 48, død på sykehuset, var ugift og etterlater seg intet til skifte. Dødsfallet anmeldt av avdødes søster Jørgine, g. blokmager Lorentzen. Dødsattest fra Dr. Holst.

s. 42: Tømmermand Benjamin Loes hustru Ane, 68 år gammel, Reservestuen, død 26. desember 1897. Mannen lever med to fellesbarn, tømmermann Lorntz Angell Loe (myndig, her) og mursvend Ellef Martin Loe (myndig, her). Anmeldt av enkemannen, intet å skifte. Bopel Ihlevolden 50.

s. 44: Snedker Jon Los sønn Olaf Marius, 2 år og 2 mnd, N. Sindsager 20, død 28. desember 1897. Foreldrene lever. Anmeldt av faren.

s. 125: 5. aug. 1898, død fabr.arbeider Edvard Olaus Olaussen Renaas, 36 år, Vollabakken 26. Avdødes hustru Laura lever med tre felles barn: Sverre (4), Olaf (1 ½), udøpt datter (7 dager). Anmeldt av modellsnekker Edvard Einersen, Lillegaardsbakken 12.

s. 180: Guttebarn Leif Borchrevink Vinum, 1 år, Øvre Baklandet 21, død 24. januar 1899. Foreldrene lever; vognmann Peter Vinum og h. Pauline. Anmeldt av faren.

s. 221: 1. mai 1899, død tjenestepike Anna Marie Gundersen, 22 år, Myhregaden 13. Avdøde etterlater seg intet til skifte. Har nytt fattigunderstøttelse. Anmeldt av Marie Hauan, Myhregaden 16.

s. 353: 12. mai 1900, død Gurianna Larsen, 73 år, Ilsvigøren 19, død i Reservestuen. Mannen, dreyer Clement Larsen lever med fire fellesbarn: Lovise (g. uhrmager Christiansen, Springfield, Am.), Emilie (ug, Frosten), Karl Gustav Larsen (America), Sofie (g. uhrmager Haug, Krigsman, Am). Anmeldt av ektemannen. Dødsatt. fra Dr. O. Kindt. (forts. til s. 354).

s. 361: 8. juni 1900, død Aasta Birgit Mo, 8 Mdr gl. Rosenvinges gd. 10. Foreldre maskinarb. Peter Moe og hstr Anne. Anmeldt av moderen. Dødsattest fra Dr. Bang.

s. 403: 26. okt. 1900, død Olea Dorthea Augdahl (33), Wessels g. 9, d. på St. Elisabeths hospital. Mannen, kontorbetjent Ole Johan Augdahl lever med ett felles barn, Kathinka Louise, 8 år. Anmeldt av snekker Russing. D.att. fra Dr. Ouren. 2.3.11 – enkemannen meddelt att til å inngå nytt ekteskap.

s. 404: Byggmester Paul Hansen, 48 år, Holstveien 18, død 27. oktober 1900. Hustru Dorthea Hansen lever med seks felelsbarn: Martha Oline (18), Jenny (16), Anna Bergljot (9), Hans (7), Ingeborg Ellen (4), Paul Didrik (10 md). Anmeldt av byggmester Moe. 24.11.1900, enka gitt bevilling til å sitte i uskiftet bo.

s. 419: 10. des. 1900, død fhv. tømmermann Benjamin Loe (69), død i fattighuset. Enkemann, to myndige sønner her i byen. Intet til skifte.

s. 419: 10. des. 1900, død fhv. tømmermann Benjamin Loe (69), død i fattighuset. Enkemann, to myndige sønner her i byen. Intet til skifte.

s. 434: 25. jan. 1901, død restauratør Johan Arnt Waaden, f. 1846, død på Rotvolds asyl. Enke Marine lever med to myndige sønner, og bor i Dronningens gate 46. Sønnene er ingeniør Johan Waaden (Drammen) og ingeniør Hjalmar Waaden (Kristiania).

s. 451: 21. mars 1901, død på sykehuset Johannes Vedul eller Loe, 70 år gammel, Nedre Baklandet 20. Var innlagt på sykehuset for fattigvesenets regning. var ungkar. Dødsfallet anmeldt av sykehusets bud. Med blyant er tilføyd at hans arvinger er bror amtsfullmektig Lo, samt en brorsønn i Ameirka. Etterlater seg 300 kr. i sparebank. Skifte.

s. 454: 2. april 1901, død enke Karen Brænne, 80 år gammel, Søndre Gade 21. Mannen, farver Johan S. Brænne, er død 20.8.1871. Etterlater tre fellesbarn: Bernh. Brænne (farver, her), Caroline (g. gbr. L. Solberg, Strinden), Rebekka Brænne (frk.).

s. 600: 2. juni 1902, død Eline Kvam (37), Bakkegd. 8. Mannen, ekspeditør Edv. Kvam lever med tre felles barn: Karl (14), Axel (12 ½), Hildur (4). Uskifte.


3L0006, dødsfallsprotokoll 1902-1908
(??.07.1902-??.07.1908)

pag. 19: 17. okt. 1902, død maskinarbeider Petter Moes barn Nancy Synøve, 3 måneder gammel. N. Møllenbergs Gade 79. Foreldrene lever. Anmeldt av moderen. Dødsattest fra Dr. E. Widerøe.

pag. 60: 17. mai 1903, død Nikoline E. Gellein, Odin Gelleins hustru.

pag. 69: 1. juli 1903, død Oline Olsen, 41 år gammel, Biskop Grimkels gd 2. Mannen, arbeider Gunnar Olsen lever med 1 felles barn, Oskar, 15 1/2 år. Uskifte.

pag. 69: 28. juni 1903, død Alesandro Santi, 11 timer gammel, Hans Nissens gd 10. Foreldre stenhugger Alesandro Santi og hustru Torine.

pag. 69: 2. juli 1903, død Emil Oskar Einersen, 2 1/2 md gammel, Munkegd 13. Foreldre gårdbruker Einar Haave (Skogn) og pige Inga Olsen, Munkegd. 13.

pag. 126: 20. mars 1904, død tømmermann Arnt Hanebo, 31 år, Bratørgt. 12a, ungkar.

pag. 126: 21. mars 1904, død enke Ellen Christiansen, 85 år, Korsgt. 1. Mannen, snekker Johannes Andreas Christiansen, død i Strinda 20.10.1891. Etterlater seg barna Ellida (fhv. handlerske, n. Sindsaker), faktor Johan (Adr.avisens boktrykkeri), Carl (Dronningens gate 37), Mathilde (g. Zacharias Olsen, carbidfabr, Meraker), Ida Johnsen (enke, Meraker), Peders sønn (gullsmed Johannes Chr, Olaf Tr.søns gt.).

pag. 179: 23. nov. 1904, død Jørgine Lorentsen, 49 år, Kredoveiten 2. Avdødes mann, blokmager Karl Ludvig Lorentsen med to felles børn: 1. Ingjard (3). 2. Hjørdis (12). Enkemannen vil sitte i uskiftet bo.

pag. 237: Enke Peternella Eriksen (78), Dronningens gate 31, død 1.9.05. Mannen, husmann Erik Andreas Eriksen, død fire mnd. tidligere i Åsen. Åtte fellesbarn. Datter Augusta, gift med Ole Nielsen, Dronningens gate 31. Intet å skifte.

pag. 282: 27. mars 1906, død vagtmester Edvard Paulsnæss hustru Hanna, 64 år gammel, "Betania", Erl. Skakkes gade. Ekteskapet er barnløst. Testamente mellom ektefolket dat. 3. februar 1896, hvor lengstlevende skal arve det hele bo.

pag. 310: 1. aug. 1906, død furer Einar Kjesbo (32), død på sykehuset. Bodde ved Agdenes Festning, hvor han ettelater seg hustru og tre barn.

pag. 312: 13. aug. 1906, død Oline Hanebo (55), Mellemveien 8. Mann, snekker Lorentz Hanebo, lever med to felles barn: Karl (26, her), Lorentz (24).

pag. 342: 28. desember 1906, død kunstdreier Peder Dybdahl, 81 ((87??)) år gammel, døde i Hospitalsstiftelsen, hvor han var lem. Hustru Johanna lever, og er lem av samme stiftelse. Intet til skifte.

pag. 365: 28. mars 1907, død Riborg Nilsen, 45 1/2 år gammel, Karl Johans gate 8. Mannen, handelsmand Svend Nilsen, lever med to fellesbarn, Signe (21) og Borghild (17).

pag. 401: 13. september 1907, død enke Anne Johanne Hernes, 78 år gammel. Hospitalsstiftelsen. Intet å skifte.

pag. 408: 17. okt. 1907, død murer Martin Næss (34), Rosenvinges gd. 17. Hustru Trine Marie lever. Ingen barn, intet til skifte.

pag. 444: 26. februar 1908, død enke Ane Olsen, 71 1/2 år, General Krogs gate 1. Avdødes mann, gårdbr. Ole Olsen, er død i Aasen for ca. 30 år siden. Intet å skifte. Anmeldt av Peter Strand, Klæbu (sivgersønn). Dødsattest fra dr. Arne Aas.

pag. 445: 2. mars 1908, død forhv. formand Johannes Stokke, 90 1/2 år gammel, Hospitalsstoftelsen. Hustru Marit død for ca. 25 år siden. Intet å skifte.

pag. 457: 23. april 1908, død enke Gjertrud Leangen, 77 år. Død i Hospitalsstiftelsen, hvor hun var lem. Etterlater intet.


3L0007, dødsfallsprotokoll 1908-1912
(13.07.1908-03.02.1912)

pag. 7: Gullsmed Helmer Wigtel, 38, Nedre Møllenbergg. 18, ungkar, død 15. aug. 1908. Mor, enke Karen Wigtel, lever. Avdøde bodde hos henne. Hans bo står under konkursbehandling.

pag. 38: 4. jan. 1909, død Johan Martin Frigaard, 12 ½ år, Nedre Møllenberggt. 88. Foreldre brannformann Johan Frigaard og h. Marit lever. (forts. til pag. 39).

pag. 67: Nr. 31, mai 1909. Død 12. mai, enke Lina Selsbak, 72 år, død på sykehuset, hvor hun har vært innlagt for fattigvesenets regning. Vil bli begravet for samme.

pag. 234: Vognmann Hedevart Johannessen Husby, 71 år, døde 14. jan. 1911 kl. 2 efterm., Prinsens gt. 7. Enke Antonette lever, men uten barn. Gjensidig testamente. Anmeldt av avdødes dreng Gunnar.


3L0008, dødsfallsprotokoll 1912-1915
(03.02.1912-12.02.1915)

  pag. 1: Tjenestepike Severine Vaagsæter, 23 år, Karl Johansd gt 8, død på sykehuset 5. feb. 1912. Har ligget der for Einar Kjølaas' regning.

pag. 20: Elen Ovedie Undlien, 33 år, død på Thjems sykehus 8. april 1912. Var til forpleining for Klæbo fattigvæsens regning. Var ugift og hjemmehørende i Klæbo hvor hennes foreldre skal leve. Meldt 11.04.1912.

pag. 23: Haagen Øyen, arbeider, 78 år, Hospitalsløkkene, Hosengen 8, død 19. april på Thjems sykehus hvor han har ligget til fattigvesenets regning, og skal begraves for samme. Meldt 20. april 1912.

pag. 97: Enke Elen Olava Grinde, 88 år, Nonnegt. 28, død 14. januar 1913. Avdødes mann, jernstøper Svend Grinde, er død for 17 ½ år siden her. De etterlater seg tre felles barn: Døtrene Anna og Margrethe Grinde, begge Nonnegt. 28, og sønnen ((det står "bror")) Richard Grinde, Nordfjordeid, alle myndige. Anmeldt av datteren Anna. ((forts til. pag. 98))

pag. 133: Magnhild Rygvik, 12 år, Voldsminde no. 11, død 12. juni 1913. Foreldre fabrikkarbeider Haakon Rygvik og hustru.

pag. 163: Albertine Marie Loe, 50 år, Nedre Møllenberg 91, død 21. august 1913. Mannen murer Eilef Loe. Sju fellesbarn: Bergitte 24, Gudrun 21, Signe 18, Marry 14, Reidun 11, Einar 9, Karl 8, alle Trondheim. Uskifte. Dødsfallet anmeldt 21.08.1913.

pag. 164: Fhv. kommisionær Iver Johannes Thronæs, 67 år, Olaf Trygvesøns gt. 13, død på Thjems sykehus 24. aug. 1913. Konen Lovise er død for 12 år siden (12.3.01). Etterlater ett felles barn, Ivar Thorvald Thronæs, 42 år, Første Tvergate 13, Tyholtveien.

pag. 186: Arbeider John Dybvik, 60 år, Baahus gate 6, død paa Thjems sykehus 7. nov. 1913. Enke Lisa lever med følgende fellesbarn: 1. Johan, 27, arbeider. 2. Einar, 21, Amerika. Boet består kun av litt løsøre og en livspolise på kr. 1000. Anmeldt av enken. Enken vil sitte i uskiftet bo, sønnene gir samtykke.

pag. 193: Tjenstepike Dina Ovedia Skjesol, 30 år, hjemmehørende i Melhus, d. på Thjems sykehus 12.12. Anmeldt av sykehusets bud (15.12.1913). Dødsattest fra dr. Schiøtz. Meldt sorenskriveren i Guldalen 19.12.

pag. 261: Enke Ragnhild Vinum, 85 år, Sandgaten 5. Død 24. juni 1914. Mannen tømmermann Andreas Vinum død for ca. 14 år siden. Fem felles barn: 1) Ole (45, smed, her). 2) John (40, Amerika). 3) Johan Skaude (55, her). 4) Olive (g. Martin Sand, gbr Åsen). 5) Anna (g. Ulrik Moe, gbr Melhus). Intet å skifte. Anmeldt av sønnen Johan Skaude, Sandgt. 5.

pag. 289: Enke Marie Petronelle Aune f. Struch, død 9. sep. 1914. Enke etter brukseier Aune. Ni barn.


3L0009, dødsfallsprotokoll 1915-1917
(12.02.1915-19.11.1917)

pag. 34: Garveriarbeider Jonas Larsen, 86 år gammel, Fotveiten 5, død på Kalvskinnet sykehus 2. mai 1915. Lå til forpleining for fattigv.s regning. Var ugift, etterlater intet til skifte.

pag. 35: Amalie Lorentze Polle, 37 år, død 3. mai 1915. Grensen 9. Mann var smed Ole Andreas Polle, lever, seks fellesbarn. Uskifte.

pag. 40: Paula Hanebo, 40 år gammel, Kongens gt. 72. Død 17. mai 1915. Enkemann snekker Lorents Hanebo lever uten barn fra sitt ekteskap med avdøde. Intet å skifte.

pag. 58: Sofie Mathilde Vedul, 27 år gammel, Gamle Kongevei 1, død 28. juni 1915. Mannen, forretningskjører Ole Vedul, lever med to fellesbarn. Anmeldt av enkemannen.

pag. 93: Marie Kristine Danielsen, 56 år, Fjordgaten 21. Død 2. okt. 1915. Mannen forretningskjører Johannes Danielsen lever med ett fellesbarn, Olaf (20 år, kontorist). I skr. av 31. juli 1920 erkjenner sønnen å ha fått morsarv - intet hinder for at faren kan inngå nytt ekteskap.

pag. 247: Forhenv. gårdeier Rasmus Nyhus, 83 år, Brattørgata 4, død på sykehuset 29. okt. 1916. Har ligget til forpleining for fattigvesenets regning, skal begraves for samme. Anmerket "Skifte" - på neste halvdel av pag. er familieforhold oppført. Etterlater hustru Gurina Nyhus, som antas å leve og bo hos datter Hanna Sylow i Minneapolis, Amerika. Ektefellene er ikke ((senere korrigert til antas være)) skilt eller separert. Har følgende fellesbarn: 1) Fru Rikke Drejer, Arilds g. 6b, her. Hun er gift med Kristian Sigvardt Drejer som reiste fra henne til Amerika for 11 år siden og har ikke forsørget familien siden han reiste, oppholdssted ukjent. 2) Hanna, g. Petter Sylow, Minneapolis, Minnesota. 3) Fredrik Nyhus, Minneapolis, Minn. 4) Paul Nyhus, Minneapolis, Minn.

pag. 298: Ungkar, ekspeditør Bernt Kornelius Hellem, 53 år, Nordre gt. 26. Død 15. feb. 1917. Far gårdbruker Bonsak Hellem lever og bor i Åsen, "Aasheim". Avdøde har ei søster, diakonisse Margrethe, Lovisenberg, Kristiania. Opprettet testamente til fordel for henne. Overtar arv og gjeld.

pag. 400. Fhv. restauratør Oscar Gellein, 74 år, Prinsens gate 25, døde hjemme 11. november 1917, meldt dagen etter. Hustru Hanna Bergitte Gellein lever med en fellessønn, Frits Ferdinand Gellein, styrmann, 44 år, samme adr. Avdøde eide gården Prinsens gt. 25. Anmeldt av svigerdatter Karen Margrete Gellein.


3L0010, dødsfallsprotokoll 1917-1920
(20.11.1917-21.07.1920)

pag. 82: Arbeiderske på hermetikfabrik Lina Iversen, 49 år, Frostav. 11, død på Kalvskinnet sykehus 3. juli 1918 (meldt 4. juli). Avdøde var skilt fra sin mann, løsarbeider Adolf Olsen, hersteds. Ingen barn fra ekteskap, men avdøde har en uekte sønn, Karl Marius Døimer, chauffør, Frostav. 11.

pag. 202: Løsarbeider Haakon Lokstein, ca. 30 år gammel, Frostav. 10, død på hurtigruden d/s "Sigurd Jarl" 11. januar 1919 (meldt 13. januar). Avdøde etterlater seg hustru Julie Lokstein og et fellesbarn.

pag. 305: Smed Peter Olsen Tetli, 68 år, Karl Johans stiftelse, død 26. oktober 1919, fattigvesenet.

pag. 307: Reidun Loe, 17 år, Nedre Møllenberg 91, død 1. november 1919, meldt 1. november.

pag. 382: 1. mai 1920, død modelsnekker Paul Andreas Johansen (57), Østersunds gt. 9. Enke Inger lever uten livsarvinger. Gjensidig testament. 10.5.20 er følgende arvinger oppgitt: Søster Ida, g. Paul Svendsen, Sandberg, Aasen. Frk. Clara Aurthun, Vold i Aasen. Margrethe, g. Magnus Sandvik, Aasen.

Oppdatert 03.02.2006. © Arne Langås.