www.langaasan.no > Slekts- og lokalhistorie > Slektsregister

Hovedindeks - Etternavnsliste - Tavler


Database med mine aner og deres familier. Sidene er laget ved hjelp av John Cardinals progran Second Site, og bygger på slektsbasen jeg har registrert i The Master Genealogist. Dessverre er det mye som er lagt inn uten kildehenvisninger. Disse opplysningene er i hovedsak hentet fra bygdebøker i de aktuelle områder. Disse skal - med tid og stunder - bli sjekket mot orginalkilder. En del navn vil da antakeligvis bli strøket. Inntil da får det stå som det gjør, med forbehold om de feil som må finnes. En del av de kildehenvisningene som faktisk står her, er også noe mangelfulle. Dette skyldes ufullstendig registrering i programmets kilderegister - - - men det vil ordne seg etter hvert. Bare ta kontakt på e-post, så skal jeg prøve å gjøre rede for hvor jeg har funnet opplysningene.

- Arne -Denne siden er laget med John Cardinal's Second Site v1.9.9.
Samlet av Arne Langås. Oppdatert 17 aug. 2006 21:19:43 fra alangaas; 1 758 personer