www.langaasan.no > Slekts- og lokalhistorie > Slektsregister

Kildeside 1

Hovedside - Hovedindeks - Etternavnsliste - Tavler
Neste side

[S10] Ukjent compiler, compiler, "Kirkebok for Åsen 1888"; Ancestral File ukjent repository, ukjent repository address.

[S15] Ukjent compiler, compiler, "Kirkebok for Frosta 1879"; Ancestral File ukjent repository, ukjent repository address.

[S36] Ukjent compiler, compiler, "Kirkebok for Åsen"; Ancestral File ukjent repository, ukjent repository address.

[S80] Kirkebok for Bakklandet, 1878-1900.

[S94] Gravsteder på Okkelberg kirkegård, Hegra (nå Stjørdal kommune).

[S96] Familieopplysninger innskrevet i Dr. Martin Luthers Prædikener ([utgiversted] [utgiverdato]), tidligere eid av Ole Andres Gunnarsen Skjesol og familie. Boka eies pr. 2000 av fam. Odin Langås, Åsen.

[S103] Ukjent avis.

[S105] Kirkebok (ministerialbok) for Frosta prestegjeld, 1778-1811 (713.A02).

[S106] Kirkebok (ministerialbok) for Frosta prestegjeld, 1827-1838 (713.A05).

[S117] Liste over døde i Åsen (avskrift ved John Wåden).

[S139] State of California Department of Health Services: California Death Index, 1940-1997. Publisert på http://www.ancestry.com.

[S145] Ukjent compiler, compiler, "ukjent title"; Ancestral File ukjent repository, ukjent repository address.

[S146] Kirkebok (ministerialbok) for Frosta sokn og prestegjeld, 1878-1888 (713.A09).

[S154] Adresseavisen.

[S155] Fødselsdagsliste, tidligere i Inga Langås' eie, ukjent publish date, Boka eies nå av Svenn Erik Langaas, Grimstad..

[S177] Åsen Historienemnd. Bygdebok for Åsen, gårds- og slektshistorie, bind 5 (Åsen, 2001). Heretter nevnt som Åsen gård/slekt 5.

[S190] Opplysninger fra Opplysninger fra Anne R. Stenhaug.

[S191] Klokkerbok for Bakklandet, 1886-1895 (604.C05).

[S192] Klokkerbok for Bakklandet (Bakke) prestegjeld, 1895-1899 (604.C08).

[S197] Klokkerbok for Vågan, 1915-1925 (874.C09).

[S198] Lofotposten.

[S207] Ukjent compiler, compiler, "ukjent title"; Ancestral File ukjent repository, ukjent repository address.

[S211] Klokkerbok for Bakklandet, 1851-1869 (604.C02).

[S213] Kirkebok (ministerialbok) for Trondheim domkirke, 1857-1865 (601.A21).

[S245] Kirkebok (ministerialbok) for Nedre Stjørdal prestegjeld, 1871-1879 (709.A16).

[S291] Statsarkivet i Trondheim: Sorenskriveren i Stjør- og Verdal: Dødsanmeldelser 1926 (3M35).

[S293] Statsarkivet i Trondheim: Sorenskriveren i Stjør- og Verdal: Dødsanmeldelser 1923 (3M32).

[S298] Klokkerbok for Værnes (Stjørdal) sokn, 1914-1934 (709.C02).

[S300] Kirkebok (ministerialbok) for Åsen sokn (Frosta prestegjeld), 1896-1917 (714.A02).

[S301] Kirkebok (ministerialbok) for Bakklandet, 1901-1906 (604.A20I).

[S319] Sorenskriveren i Stjør- og Verdal: Dødsanmeldelser 1919 (3M28).

[S332] Oregon Death Index, 1903-98. Publisert på http://www.ancestry.com.

[S347] Klokkerbok for Klinga, 1902-1940 (770.C02).

[S348] Statsarkivet i Trondheim: Sorenskriveren i Stjør- og Verdal: Skifteprotokoll 5, 1752-1766 (3A07).

[S356] Statsarkivet i Trondheim: Sorenskriveren i Stjør- og Verdal: Skifteprotokoll 6.1, 1766-1770 (3A08).

[S362] Kirkebok (ministerialbok) for Bakklandet, 1878-1892 (604.A09).

[S466] Kirkebok (ministerialbok) for Hegra sokn (Øvre Stjørdal prestegjeld), 1880-1892 (703.A03).

[S472] Statsarkivet i Trondheim: Sorenskriveren i Stjør- og Verdal: Skifteprotokoll 11 (1796-1802) (3A16).

[S513] Kirkebok (ministerialbok) for Frosta prestegjeld, 1851-1877 (713.A07).

[S525] Klokkerbok for Lade sokn i Strinda prestegjeld, 1850-1859 (606.C06).

[S527] Fattigvesenet Trondheim kommune: Utsatte personer i by og på land, 1868-1873 (a, 5, lnr. 1310).

[S542] Statsarkivet i Trondheim: Sorenskriveren i Stjør- og Verdal: Skifteprotokoll 8, 1778-1783 (3A11).

[S556] Kirkebok (ministerialbok) for Hegra sokn (Øvre Stjørdal prestegjeld), 1863-1879 (703.A02).

[S560] Kirkebok (ministerialbok) for Hegra sokn (Øvre Stjørdal prestegjeld), 1890-1914 (703.A04).

[S569] Kirkebok (ministerialbok) for Bodø, 1900-1916 (801.A11).

[S581] Kirkebok (ministerialbok) for Værnes sokn (Nedre Stjørdal prestegjeld), 1880-1895 (709.A17).

[S600] Kirkebok (ministerialbok) for Frosta prestegjeld, 1838-1851 (713.A06).

[S622] Ukjent compiler, compiler, "ukjent title"; Ancestral File ukjent repository, ukjent repository address.

[S711] Ukjent compiler, compiler, "ukjent title"; Ancestral File ukjent repository, ukjent repository address.

[S732] Ukjent compiler, compiler, "ukjent title"; Ancestral File ukjent repository, ukjent repository address.


Neste side
Hovedside - Hovedindeks - Etternavnsliste - Tavler

Denne siden er laget med John Cardinal's Second Site v1.9.9.
Samlet av Arne Langås. Oppdatert 17 aug. 2006 21:19:43 fra alangaas; 1 758 personer