www.langaasan.no > Slekts- og lokalhistorie > Slektsregister

Kildeside 3

Hovedside - Hovedindeks - Etternavnsliste - Tavler
Forrige side - Neste side

[S1] Skatval, Lånke og Meråker herad (utgivere) Stjørdal. Stjørdalsboka, band II, Stjørdal herad del I (n.p., 1950). Heretter nevnt som Stjørdalsboka 2.1.

[S14] Ukjent compiler, compiler, "Lånke gårds- og slektshistorie, bind I"; Ancestral File (1997), Arne Langås, Åsen, Nord-Trøndelag, Norge. Hereinafter cited as "Lånke gård/slekt 1".

[S19] Leif (utg. Frosta Historielag) Moksnes. Frostaboka band II, gards- og slektshistorie (n.p., 1970). Heretter nevnt som Frostaboka 2.

[S22] Erik Lassesen, Gamle Merakerslegter (1920-tallet).

[S37] Ukjent compiler, compiler, "Kirkebok for Frosta"; Ancestral File ukjent repository, ukjent repository address.

[S72] Leif (utg. Frosta Historielag) Moksnes. Frostaboka band 1, gards- og slektshistorie (n.p., 1968). Heretter nevnt som Frostaboka 1.

[S109] Kirkebok (ministerialbok) for Skogn prestegjeld, 1836-1849 (717.A06).

[S115] Kirkebok for Stadsbygd prestegjeld, 1791-1805 (646.A04).

[S121] Skatval Historielag. Skatval gårds- og slektshistorie, bind I (n.p., 2000). Heretter nevnt som Skatval gård/slekt 1.

[S128] Jørgen Gløersen. Dødsfall i Norge 3, 1841-1850 (n.p., 1983-1987). Heretter nevnt som Dødsfall i Norge 3.

[S129] Ukjent compiler, compiler, "ukjent title"; Ancestral File ukjent repository, ukjent repository address.

[S174] Ukjent compiler, compiler, "ukjent title"; Ancestral File ukjent repository, ukjent repository address.

[S175] Kirkebok (ministerialbok) for Trondheim domkirke, 1770-1819 (601.A07).

[S180] Kirkebok (ministerialbok) for Ytterøy sokn og prestegjeld, 1817-1842 (722.A04).

[S183] Kirkebok (ministerialbok) for Kristiansund prestegjeld, 1832-1842 (572.A06).

[S184] Kirkebok (ministerialbok) for Kristiansund, 1819-1832 (572.A05).

[S199] Stjørdalens Blad.

[S214] Brev fra Ellen Ulstad til Gurine Ulstad; Goodhue, Minnesota, [Dato].

[S216] Brev fra Arnt Trelstad til Lina Ulstadvold, [Dato].

[S224] Kirkebok (ministerialbok) for Bakklandet, 1831-1850 (604.A03).

[S225] Opplysninger fra Opplysninger fra Asbjørn Bremseth.

[S231] Statsarkivet i Trondheim: Trondheim lagstol: Skifteprotokoll 1, 1750-1773 .

[S236] Kirkebok (ministerialbok) for Vår Frue sokn i Trondheim, 1840-1854 (602.A08).

[S241] Folketellinga 1801 for Norge. Publisert på http://www.digitalarkivet.no.

[S259] Statsarkivet i Trondheim: Sorenskriveren i Stjør- og Verdal: Dødsanmeldelser 1933 (3M42).

[S262] Statsarkivet i Trondheim: Sorenskriveren i Stjør- og Verdal: Skifteregisteringsprotokoll 1837-1849 (3Ca02).

[S263] Statsarkivet i Trondheim: Sorenskriveren i Stjør- og Verdal: Dødsanmeldelser 1935 (3M44).

[S264] Kirkebok (ministerialbok) for Levanger kjøpstad og landsokn (i Skogn prestegjeld), 1836-1855 (720.A01).

[S273] Ukjent compiler, compiler, "ukjent title"; Ancestral File ukjent repository, ukjent repository address.

[S275] Statsarkivet i Trondheim: Sorenskriveren i Stjør- og Verdal: Skifteprotokoll 4, 1746-1747 (3A06).

[S288] Statsarkivet i Trondheim: Sorenskriveren i Stjør- og Verdal: Dødsanmeldelser 1940 (3M49).

[S327] Statsarkivet i Trondheim: Sorenskriveren i Stjør- og Verdal: Skiftedokumenter 1911 (mars-oktober) (3Fa182).

[S331] Minnesota Cemetery Inscription Index, Select Counties. Publisert på http://www.ancestry.com.

[S333] Statsarkivet i Trondheim: Sorenskriveren i Stjør- og Verdal: Skiftedokumenter 1910 (juni-oktober) (3Fa178).

[S361] Statsarkivet i Trondheim: Sorenskriveren i Stjør- og Verdal: Skifteprotokoll 7, 1772-1778 (3A10).

[S380] Statsarkivet i Trondheim: Sorenskriveren i Strinda og Selbu: Dødsanmeldelser 1939-1941 (Strinda) (3M62).

[S398] Ukjent compiler, compiler, "ukjent title"; Ancestral File ukjent repository, ukjent repository address.

[S430] Minnesota Death Index, 1908-2002. Publisert på http://www.ancestry.com.

[S435] Opplysninger fra Opplysninger fra Jan Smith.

[S471] Statsarkivet i Trondheim: Sorenskriveren i Stjør- og Verdal: Skiftedokumenter 1786-1794 (3Fa03).

[S526] Kirkebok (ministerialbok) for Lade sokn i Strinda prestegjeld, 1856-1865 (606.A07).

[S555] Kirkebok (ministerialbok) for Hegra sokn (Øvre Stjørdal prestegjeld), 1850-1862 (703.A01).

[S572] Statsarkivet i Trondheim: Sorenskriveren i Inderøy: Skifteprotokoll 1, 1689-1693 (3A01).

[S574] Klokkerbok for Vår Frue sokn i Trondheim, 1878-1883 (602.C09).

[S580] Kirkebok (ministerialbok) for Værnes sokn (Nedre Stjørdal prestegjeld), 1896-1916 (709.A22).

[S614] Ukjent compiler, compiler, "ukjent title"; Ancestral File ukjent repository, ukjent repository address.

[S724] Ukjent compiler, compiler, "ukjent title"; Ancestral File ukjent repository, ukjent repository address.

[S797] Statsarkivet i Trondheim: Sorenskriveren i Stjør- og Verdal: Skiftedokumenter 1864 (3Fa61).

[S801] Ukjent compiler, compiler, "ukjent title"; Ancestral File ukjent repository, ukjent repository address.

[S802] Kirkebok (ministerialbok) for Stjørdal prestegjeld, 1797-1815 (709.A07).


Forrige side - Neste side
Hovedside - Hovedindeks - Etternavnsliste - Tavler

Denne siden er laget med John Cardinal's Second Site v1.9.9.
Samlet av Arne Langås. Oppdatert 17 aug. 2006 21:19:43 fra alangaas; 1 758 personer