www.langaasan.no > Slekts- og lokalhistorie > Bygdebok for Åsen

Bygdebok for Åsen

.


Bygdebok for Åsen, gårds- og slektshistorie for Åsen, ble utgitt i fem bind i tida 1991-2001. Utgiver var Åsen Historienemnd. Innsamling av kilder og skriving ble i hovedsak utført av Knut Hellem og Arne Sigmund Vudduaune.

I ettertid har det dukket opp flere opplysninger, etter hvert som kilder har blitt lettere tilgjengelig. Dette gjelder i særskilt grad opplysninger om personer som har forlatt Åsen og slått seg ned andre steder. Bakerst i femte bind (s. 513-531) er det rettelser og tilføyelser til bind 1-4. På disse sidene vil det også legges ut tillegg. Henvisning av typen (Å5-18) betyr bind 5, s. 18.


Bind 5

s. 18
Dorothea (Dortea) Isaksdatter, f. 1831. Ble gift i 1856 i Ibestad, Troms med Anders Eriksen Frank (Franck), f. ca. 1813 i Sverige. De var ei tid husmannsfolk i Ibestad, og der ble deres datter Gine Matelia ble født i 1857. Anders kom på kant med loven, og satt i 1865 i fengsel. Dortea var ved tellinga i tjeneste hos en familie i Tromsø, og nevnes da som "Dorthe Isaksen". I 1869 fikk hun sønnen Johan Dybvad Foyn Johansen (født i Tromsø), hvis far oppgis å være sjøfarende Johan Elstad fra Bø i Vesterålen. Dattera Gine kom til Åsen, hvor hun alt i 1865 var fosterbarn i Åker (Å5-436). Dortea og sønnen Johan kom til Åsen ca. 1870. Dortea Frank døde i Stokkan i 1871, mens sønnen i 1875 er fosterbarn i Mossingbrentet (Å2-236). Han var i Aunan ved konfirmasjonen i 1885, senere ukjent. Anders Frank slapp ut av fengsel, og ble senere gift på nytt.

s. 21
Kristoffer Kornelius K. Risholt ble gift andre gang med Marit Jonsdatter Hegset fra Selbu (f. 1873, d. 1943).

s. 143
Julie Valum, lærerinne på Skjesol skole i 1890-åra, var født i Leksvik i 1873. Ved folketellinga i 1900 var hun lærerinne i Okkenhaug, Levanger landsokn (Frol).

s. 150
Elen Jonetta Andreasdatter, f. 1856, døde i Trondheim i 1932. Hun bodde da i Gerhard Schønings gate 4, og kalles Jonetta Andresen Skisol. (Klokkerbok for Lademoen, 1922-1942 (605.C07), pag. 236)

s. 354
Nils Paulsen og Karen Olsdatter hadde to døtre, Ingeborg Nilsdatter og Sissel Nilsdatter. Disse to nevnes som halvsøstre av Karens sønn, Ola Jonsen Rygg. Ingeborg var kone på gården Lo (gift med Jon Mikalsen), mens Sissel var kone på Kolsum i Skogn.

s. 362
Bildet nederst til høyre viser Olaf Husby og datterdatter Magnhild

s. 417
Karen Anna Eliasdatter Langås døde på Ranheim i 1919.

s. 506
Jon Sivertsen (John Sivertsen Vaaden) døde i 1917. Kona Ingeborg Anna Vaaden døde på Trondheim sykehus i 1921, og var da bosatt på Lerkendal, Strinda. (Trondheim byfogd og -skriver, dødsfallsprotokoll 1920-1923 (3L0011), pag. 117)


Oppdatert 11.03.2006. © Arne Langås.