www.langaasan.no > Bilder > Langåsan > Langås vestre

Bilder fra Langås vestre

Omtale av gården


Serina Olausdatter Langås og Lornts Lassesen Langås overtok Langåsan etter hennes mor og stefar i 1873. Tidligere hadde de bodd i Vudduaunet, som Lornts eide og drev sammen med broren Søren.
Odin Kastor Lorntssen Langås og hans første kone Bergitta Pettersdatter (Auranaunet). De ble gift i 1888, og overtok Langåsan etter hans foreldre i 1899.
Det eldste kjente bilde av gården, tatt ca. 1917. Personene i forkant er fra venstre Dagfinn, Ole, Odin, Olaf, Anna og Lilly Langås, Inger Andreassen.
Ole Langos tok dette bildet en av de første gangene han var hjemme fra Amerika, enten i 1933 eller 1935. Bildet ble forstørret, fargelagt og innrammet, og hang over sofaen hos Ole og Petra. Etter Petras død i 2001 ble bildet pakket omhyggelig, og sendt fra Minnesota til Langåsan, hvor det nå sin plass på veggen i stua.
Fra Lilly og Ragnvald Lians bryllup i 1944. "Kaillan" har benket seg rundt langbordet ute på gårdsplassen. Fotograf var naboen Arnold Røkke, som klatret opp på fjøstaket for å ta dette og to tilsvarende bilder.
Gården sett sørfra, trolig vinteren 1951-52.
I stua på kårenden, jula 1951. Foran fra venstre: Gudlaug og Odin Langås, Petra Langos. Bak fra venstre: Anne, Olaf og Anna Langås, Ole Langos.
Ole Langos og Anna Langås. Vinteren 1951-52.
I 1952 ble det bygd ny driftsbygning på Langåsan. Her er gårdens folk og en del av arbeidsstokken.
Ny og gammel driftsbygging side om side, 1952.
Langåsan, 1959. Karen var hjemme på besøk fra California, og hadde med seg kamera med fargefilm. Dette bildet og de to neste er tatt med det apparatet.
Langåsan, 1959. Fra venstre står Anne Langås, Olaf Langås, Karen (Langås) Heasley og Gudlaug Langås.
Langåsan, 1959. Kyr.
Mars 2005.
Mars 2005.

Oppdatert 10.04.2006. © Arne Langås.