www.langaasan.no > Bilder > Familiealbum > Lornts og Serina Langås

Familiealbum - Lornts Lassesen og Serina Olausdatter Langås

Odin og Anna Langås


Serina Olausdatter Langås og Lornts Lassesen Langås ble gift i 1869. Lornts var sønn i Vuddusveet, og drev ei stund Vudduaunet sammen med broren. Serina var født og oppvokst på Langåsan. De første fire åra bodde de i Vudduaunet, hvor de to eldste sønnene var født. I 1873 fikk Lornts skjøte på Langåsan fra Serinas stefar, og familien flyttet dit. Eldstesønnen Odin har fått eget album, mens sønnene Anton, Ludvig og Andreas har egne avsnitt på denne sida. Lengst nede er avsnitt for Serinas og Lornts' søsken.
Serina og Lornts' fire sønner, fra venstre Odin, Anton, Ludvig og Andreas. Ludvig var hjemme fra Amerika i 1921-22, og brødrene lot seg da avbilde hos fotograf Aune i Trondheim. I følge opplysninger fra Universitetsbiblioteket i Trondheim, som har Aunes samling, er bildet tatt 30. desember 1921. .
Masstutrappa på Langåsan, en sommerdag i 1920. Bak fra venstre står Lornts, Odin og Anna Langås. I midten står Odin og Annas datter Lilly, og foran sitter sønnene Olaf (t.v.) og Dagfinn. Ole var i Hafdulan på denne tida, og er ikke med. Bildet er tatt av lærerfamilien Steen fra Trondheim, som ferierte på Langåsan somrene 1920 og 1921.

Anton Ludvig L. Langås (omtale).

Anton og Kari Langås i heimen sin på Strinda.
Anton og Kari Langås, Strinda, med sine fem barn. Til høyre for Anton står Arne. Kari har Lilli på fanget, i midten står Sigurd, og til høyre Signe. Foran til høyre sitter Karle. Foto utlånt av Arne Sigmund Vudduaune.
Bybakk, Anton og Kari Langås' heim på Strinda, bygd i 1903. Bolighuset ble oppført på Langåsan, for deretter å bli demontert, sendt med tog til Leangen, og gjenoppbygd på Bybakk. Huset står fortsatt, og har nå adresse Bromstadveien 24b. Foran står to av Anton og Karis barn, Karle og Lilli.

Ludvig Severin L. Langås (Louie Langos) (omtale).

Ludvig (Louie) Langos og kona Rikka. Ludvig Lorntssen Langås utvandret til Amerika i 1898, 20 år gammel, og tok etter hvert navnet Louie Langos. Omkring 1902 ble han gift med Rikka, som var fra Stjørdalsområdet. De bosatte seg i Portland, Oregon, og hadde to barn.
798 Albina Avenue, heimen til Ludvig (Louie) og Rikka Langos i Portland, Oregon. Ludvig står ved trappa, i hvit skjorte og vest. Kona Rikka er trolig også med på bildet, mens ett av barna i kan være en av Ludvig og Rikkas sønner, da helst eldstesønnen Louis (f. 1905).
Et noe senere bilde av huset i Albina Avenue. Fra venstre Rikka, Louis, Robert og Ludvig. Inngangspartiet på huset er noe ombygd, og etter at bilen har kommet er det tilbygd garasje.

Ole Andreas L. Langås (omtale).

Andreas Langås (Ole) Andreas Lorntssen Langås (1882-1935).
Andreas Langås, Inga Langås Ole Andreas Langås og Inga Birgitte Sedeman ble gift i 1903 i Bakke kirke, Trondheim. De bosatte seg på Bangsund i Namdalen.
Bjøramo, huset Andreas Langås lot bygge på Bangsund i 1912. Inga Langås står til høyre på trappa. Foto utlånt av Svenn Erik Langaas, Grimstad (2004).
Andreas og Inga Langås i heimen sin på Bangsund. Mellom dem står dattera Agnes Sofie. Bildet er tatt omkring 1915.
Familien Langås på trappa. Inga og Andreas sitter på venstre side, barna Agnes og Arne på venstre. Foto utlånt av Svenn Erik Langaas.
Fra Bangsund, trolig i 1933. Fra venstre står Andreas Langås, en ukjent, Arne Langås, Inga Langås, ukjent kvinne og barn. Bak dem står Amalie Sedemand (Ingas mor). Videre står Anna Langås, Lilly Langås, Petra Rønning (g. Langos) og Ole Langos. De ukjente skal ha vært losjerende hos Andreas og Inga.

Lornts L. Langås' søsken.

Vudduaunet omkring 1905. Lornts eide og drev denne gården sammen med broren Søren fram til 1873. Lornts flyttet da til Langåsan, mens Søren overtok hele Vudduaunet. Søren står til høyre i bildet, hans sønn Severin Vudduaune til venstre. Ved sida av Søren står kona Mathilde, videre Inga Hansen og Petrine Aavik (Mathildes søster). Foto utlånt av Arne Sigmund Vudduaune.

Serina O. Langås' søsken.

Anne Kirstine Olausdatter Skogtrøas heim West 3rd Street i Red Wing, Minnesota. Anne Kirstine var halvsøster av Serina Langås, og utvandret til Amerika i ung alder. Hun ble gift med Anton Petterson, som i si tid sendte dette bildet til Lornts L. Langås. Huset er revet for en del år tilbake og erstattet av et nybygg, men trappa opp fra fortauet skal ha eksistert også senere. Det er ikke utenkelig at det er nettopp Anne Kirstine som sitter på trappa.

Oppdatert 18.08.2006. © Arne Langås.