www.langaasan.no > Slekts- og lokalhistorie

Slekts- og lokalhistorie

Avskrifter/notater - Slektsbase


Slektsgransking

Interessen for slektshistorie ble vekket tidlig, og alt i 10-årsalderen begynte jeg å sette sammen slektstrær. Bakover fra meg er det trøndere i mange ledd, hovedsaklig i Åsen og bygdene rundt. 18- og 1900-tallets forfedre og -mødre var for det meste bønder og husmenn i Åsen, Frosta og Stjørdalsdalføret. Ei grein går til Trondheim, noen til Leksvik og Stadsbygd, og noe tilbake til Soknedal og Støren. Prester og adelige har jeg så langt ikke funnet blant anene.

De første åra var bygdebøkene hovedkilden, noe databasen fortsatt bærer preg av. Etter hvert har jeg fått undersøkt en del av dataene mot primærkilder, hovedsaklig folketellinger, kirkebøker og skifter, men det er tidkrevende, og mye gjenstår. I noen tilfeller er også orignalkildene sparsomme, noe jeg har fått erfare under min søken etter tipp-oldefar Martin Karlsen. Jeg har lagt ut noen avskrifter/notater fra primærkilder; her vil det trolig komme mer etter hvert. Det hender også det går med en del tid til slektforbindelser, som ikke er direkte knyttet til mi eiga slekt. Noen av disse fins på nettet under enkeltslekter.

Slektsdata har de siste årene blitt registrert i The Master Genealogist fra Wholly Genes Software. Ved hjelp av programmet Second Site, utviklet av John Cardinal kan data fra dette programmet oversettes til html-sider. Databasen på nett består pr. i dag av 1.758 personer, mens jeg totalt har registrert over 18.000. Det som er utlagt er mine aner og deres barn. Med tid og stunder vil det kanskje bli lagt ut mer, både av data og bilder.

Lokalhistorie

Slektshistorien har også utvidet seg til en generell interesse for heimbygda, Åsen i Nord-Trøndelag. Blant "prosjekter" som kommer og går, kan nevnes Åsens utvandrerhistorie. Fra 1860-tallet og utover mot 1930 reiste flere hundre åsbygger til Amerika. En god del av dem lar seg etterspore i amerikanske kilder. Jeg prøver å finne igjen så mange som mulig, men dette er et tidkrevende arbeid. Jeg har satt av et avsnitt til opplysninger om Bygdebok for Åsen, gårds- og slektshistorie utgitt 1991-2001. I samråd med en av forfatterne er det her lagt inn tilføyelser og rettelser.


Oppdatert 23.08.2006. © Arne Langås.