www.langaasan.no > Slekts- og lokalhistorie> Martin Karlsen

Martin Karlsen

Bilder


Olaf Hokstad (1882-1956) var min oldefar. Han var født utenfor ekteskap, og vokste opp hos fosterforeldre på Frosta. Mitt første møte med kirkebøkene, var da jeg på midten av 1990-tallet prøvde å finne ut av hans foreldre. Fra bokverket Norges bebyggelse hadde jeg navna Anna og Martin Karlsen. Kirkeboka viste at disse var Anna Gurine Ole-Andreasdatter Holthe (f. 1882) og Martin Karlsen (f. 1859). Av disse skulle Martin være den vanskeligste å finne ut av, og det var ikke før høsten 2004 at hans opphav skulle komme for en dag.

Da barnet Olaf Marius ble døpt, var faren oppgitt som ungkar og tjener Martin Karlsen, f. 1859, bopel Brevik. Dette "Brevik" koblet jeg først til Telemark, men ble senere klar over at det også fantes "Brevik" på Frosta, nemlig Breivika ved Nåvik. Blant døde i Frosta sokn fant jeg senere ut at nevnte Martin Karlsen Brevik omkom på sjøen 14.11.1881, 2 1/2 måned før Olaf ble født. Martin oppgis å være født i 1859, fødested står som "Trondhjem?". Han var i tjeneste i Breivika alt ved folketellinga i 1875, også da med fødselsår 1859, fødested Trondheim. Han er ikke nevnt på Frosta ved folketellinga i 1865, var ikke konfirmert der, og kunne ikke finnes som innflyttet. Mange søk i folketellinger og andre kilder var uten resultat.

I det nye årtusenet har det blitt en del besøk på Statsarkivet i Trondheim. Der ble jeg klar over lensmannens dødsanmeldelser (i arkivet etter sorenskriveren i Stjør- og Verdal, SAT), men heller ikke disse gav noen løsning. De viste at Martin ikke etterlot seg noe til arv - følgelig ikke noe å skifte. Helt fram til oktober 2004 var Martins opphav ukjent. Da var jeg på Trondheim byarkiv, og tok et raskt gjennomsyn av et par av Trondheim fattigvesens protokoller over utsatte på landet. Jeg var på utkikk etter noe annet, men plutselig stod navnet Martin Karlsen foran meg, attpåtil født i 1859. Denne Martin var sønn av Karl Olsen og Beret Maria Halvorsdatter, og ble utsatt på Skatval i 1869, konfirmert der i 1874. Påfølgende morgen dro jeg til Statsarkivet for å undersøke kirkebøker og militærruller for å se om han kunne finnes der. Kirkebok for Lade viste at Martin var sønn av Karl Olsen (Monsvollen) fra Stjørna og pike Beret Maria Halvorsdatter, som i 12 år hadde tjent i Stjørna. I fylkets arkiver finnes ruller over 22-åringer som ikke hadde vært i militæret. Jeg hadde tidligere undersøkt Frosta, Trondheim og Strinda for aktuelle år, men hadde ikke kunnet finne ham der. Rullene for Stjørdal (øvre og nedre) i 1881 gav imidlertid resultater - der fant jeg den Martin som nevnes over. Alle opplysninger stemmer med gutten fra fattigvesen og kirkebok. I tillegg står anmerket at han oppholder seg på "Naavikvald" på Frosta (Breivika ligger som nevnt på Nåviks grunn). Selv om det ikke er anmerket at han er død i 1881, må dette være bevis nok for at Martins opphav er funnet. I 1865 skulle han ha bodd sammen med mora, hennes "samboer" og deres felles barn i Strandveien på Lademoen, men av en eller annen grunn er ikke Martin oppført i folketellinga.


Oppdatert 23.08.2006. © Arne Langås.