www.langaasan.no


Langåsan

Slekts- og lokalhistorie

Slekter

Bilder

Om sidene

www.langaasan.no - Arne Langås' nettsider

Slekts- og lokalhistorie
Hovedtemaet på disse sidene er slekts- og lokalhistorie, både fra Åsen og områder rundt. Databasen, registrert i TMG, teller over 18000 personer. Av disse er vel 1700 lagt ut i en nettdatabase.

Langåsan
Langåsan er en heimgården min i Åsen, Nord-Trøndelag. Gården er nevnt i skriftlige kilder fra 1500, men hadde trolig eksistert i flere hundre år alt da. Dette er det mer å finne om under gårdshistorie.

Bilder
Det er lagt ut en del bilder på disse sidene, både gamle og nye.


Oppdatert 21.05.2013. © Arne Langås.