www.langaasan.no > Langåsan

Langåsan


Langåsan ligger sør i Åsen. Gårdsnavnet er et såkalt "naturnavn", og brukes i uttale i bestemt form flertall /langåsan/. Ei dativform av navnet, /langåsom/, er fortsatt i bruk, men er nok på veg bort, slik det ofte går med dativ. I skriftlige kilder nevnes gården som regel i ubestemt entall, "Langås" i ulike skriveformer alt etter tid og sted. Det er ukjent hvor lenge flertallsforma har eksistert. På disse sidene vil entalls- og flertallsforma brukes blandet. Gårdsnavnet fins andre steder i Trøndelag, bl.a. i Markabygda (Skogn), Frol og Leksvik.

Gården er nevnt i skriftlige kilder første gang i 1500, men det antas at det har vært bosetning her i lengre tid før det, trolig fra århundrene rundt vikingtida. I 1729 kom den nåværende slekta til gården. Etter ei deling i 1843 (fullført i 1853) ble gården delt i to bruk, et østre og et vestre. Det østre bruket med jord og skog har fra 1850-åra fulgt nabogården Åker, slik at det som i dag kjennes som Langåsan, det vestre bruket, bare er halvparten av den opprinnelige gården.

Historien til de ulike delene av Langåsan er her omtalt i egne avsnitt:


Oppdatert 27.03.2006. © Arne Langås.