www.langaasan.no > Langåsan > Langåsmyra

Langåsmyra

Bilder


I Langåsmyra, sørvest for gårdstunet i Langåsan, ble det fra 1850-tallet ryddet og dyrket en husmannsplass. Trolig slo den første husmannen seg ned her like etter 1850. Han het Hans Anderssen, kom hit sammen med kona Ingeborg Buttulsdatter og flere barn. De hadde tidligere drevet Haldorsveet, en plass ved Åvikåsan. Det foreligger ingen skriftlig kontrakt på plassen. På denne tida var Langåsan drevet av to brukere, uten at det var gjennomført noen skyldsetting av de enkelte bruka. Etter at Jon gikk fra gården i 1853, og hans halvpart overtatt av naboen i Åker, ble en slik forretning foretatt. Det heter da at husmannsplassen skal være felles under begge gårder.


Hans og Ingeborg flyttet fra plassen på 1860-tallet, og i 1865 slo Sivert Sivertsen og Randi Kristoffersdatter seg ned her. De hadde tidligere losjert i Åker, hvor Randi hadde tjent i flere år. Hun var født? i Nordaunet under Undlien, men hadde slekta si fra Skatval. Sivert var født på Grenneaunet, en plass under østre Grenne. Deres eldste sønn, Severin, ble født i Åker i 1865, men innen utgangen av året, da det ble holdt folketelling, har familien slått seg ned i Myra. Her ble flere barn født i åra som fulgte.

Sivert drev som gråsteinsmurer, og var nok mye borte på arbeid. Randi, "Ranni Myr'n", skal ha vært stor av vekst, og kanskje ikke av de mest lettskremte. Det fortelles at hun om kveldene gikk ut og "kauka" etter bjørnen for at den ikke skulle ta buskapen. Randi døde i 1896. Dattera Laura ble gift med Karl Undlienaunet, og de bodde her sammen med Sivert de første åra. De nevnes bl.a. her i 1900. I 1905 flyttet Sivert til Laura og Karl, som da hadde bosatt seg i Nordaunet ved Undlien - de tok navnet Nordaune. I mai 1906 ble det holdt auksjon i Myra, og det meste Sivert eide gikk da under hammeren. Husa i plassen ble solgt til Martin Benjaminsen Stokkan for kr. 200, og flyttet til hans eiendom Nordlia i sentrum av bygda. Der ble stuehuset fra Myra utbygd i flere retninger, og var i bruk som bolighus til det ble revet i 2000.

Et par måneder etter auksjonen døde Sivert. Hans siste eiendeler ble solgt som "appendiks" (tillegg) ved en auksjon i Fåra like før jul. Året etter ble Langås østre (og Åker) sin andel i Langåsmyra skyldsatt, og solgt til eieren av Langås vestre, Odin L. Langås. Langåsmyra har senere fulgt denne eiendommen.

Sivert Sivertsen (Grenneaunet)
gift med
Randi Kristoffersdatter (Nordaunet u. Undlien).
Barn:

  1. Severin Sivertsen, f. 1865, ugift, d. 1893.
  2. Kristoffer Sivertsen (Aaker), f. 1869, ugift, d. 1933.
  3. Johan Sivertsen (Aaker), f. 1871, reiste fra heimbygda, og fikk seg arbeid på Hjellevågs fabrikker, en ullvarefabrikk ved Stavanger. Han ble gift med Anne Simonsdatter Grindvik (Andestad), f. 1872-73 i Skodje eller Sykkylven. Hun hadde vokst opp hos fosterforeldre på gården Andestad i Sykkylven, og kom til Åsen som som fabrikkarbeiderske på ullvarefabrikken, Nydalens fabrikker. Omkring 1896 flyttet hun fra Åsen, og tok seg arbeid på Hjellevågs fabrikker, hvor Johan Aaker alt da hadde arbeid. Johan døde av tæring under et besøk på Andestad i august 1900, og omtales da som fargermester i Stavanger. Bare en måned tidligere ble deres eneste barn født. Han fikk navnet Johan Martinus Andreas, og ble døpt i Sykkylven. Johan og Anne hadde bosted i Stavanger, men Anne flyttet snart tilbake til Andestad, og nevnes der ved folketellinga i desember 1900. Sønnen Johan ble boende hos moras fosterforeldre, mens hun selv var andre steder på arbeid, i 1906 på en fabrikk i Samnanger. Anne døde i 1911, og Johan ble på Andestad resten av oppveksten (?).
  4. Dina Sivertsdatter, f. 1874, d. 1941.
  5. Laura Julie Sivertsdatter, f. 1877, d. 1938.
  6. Sverk Richard Sivertsen (Richard Sivert Aaker), f. 1880, tjente i unge år på en av Mossing-gårdene i Åsen. Utvandret til Amerika i 1899, og slo seg ned i Sør-Dakota. Han ble gift med Hilda Adelaide Frosta. Richard døde i 1932.
  7. Elen Sivertsdatter, f. 1883, d. 1970.

Oppdatert 11.03.2006. © Arne Langås.