www.langaasan.no > Langåsan > Langås østre

Langås østre

Eiere - Leieboere


Eiere

Jon Arnsen overtok i 1843 halvdelen av heimgården, med skjøte fra mora, Guru Ellevsdatter. I kårkontrakten het det seg at Guru skulle ha tilhold hos Jon i den nordre stua. Det ble ikke foretatt noen formell deling av gården på denne tida, så vi vet ikke hvordan jord og skog var fordelt. Jon var gift med Ingeborg Kirstina Andreasdatter fra Skogtrøa under Undlien, ei datter av hans søskenbarn Andreas Kristoffersen Nesjo. De drev gården til ca. 1850, og flyttet da til Leangssvedjan under Leangen. I 1853 gav Jon skjøte til Halvor Gunnarsen Åker, men alt i 1851 nevnes Halvors far, Gunnar Hågensen Åker, som eier av gården. Jon var husmann på Leangssvedjan til sin død i 1892.

Jon Arnsen (Langås)
gift med
Ingeborg Kirstina Andreasdatter (Skogtrøa u. Undlien)
Barn:

  1. Anton Gunerius Jonsen, f. 1843 på Langåsan, d. 1849.
  2. Åge Kasper Jonsen, f. 1847 på Langåsan, d. 1868, ugift.
  3. Johan Arnt Jonsen, f. 1855 på Leangssvedjan, d. 1896. Husmann på Leangssvedjan.
  4. Anna Jørgine Jonsdatter, f. 1863 på Leangssvedjan, d. 1926. Gift med Severin Veiesve, Skogn.

Gunnar Hågensen Åker ser ut til å ha overtatt rundt 1851. I skoletoll-listene for 1851 nevnes "Gbr. Gunder Aaker" under Langåsan. I 1853 får hans sønn, Halvor Gunnarsen Åker, skjøte på østre Langås, men i listene for skoletoll nevnes Gunnar enda i 1857.


Halvor Gunnarsen Åker fikk skjøte fra Jon Arnsen Langås på denne halvdelen av Langåsan i 1853. Senere samme år ble det foretatt skyldsetting, og dermed oppstod bruket østre Langås. Dette har etter hvert inngått i Åker, og grensene mellom dem er i dag borte. Halvor overtok av heimgården i 1857, og eide begge gårdene til sin død i 1889. Sønnen Gunnar Halvorsen Aaker overtok i 1891, med skjøte fra mora, Karen Anna Olsdatter. Eier i dag (2006) er Frøydis Aaker.


Leieboere

Fra Jon Arnsen solgte og flyttet herfra, ble husa i mange år leid ut.

Erik Andreas Ellevsen, sønn av Ellev Arnsen og Randi Eriksdatter, nevnes som innerst under Langåsan i tida 1851-1854???. En får anta at han og kona Petternella Betuelsdatter bodde på Åkers del, østre Langås. De ble senere husmannsfolk under Hellem. To barn var født før de kom til Langåsan, og her i gården ble Bernt Reginus født (1853). Senere ble seks barn født.

Erik Andreas Ellevsen (Langås), f. 1820, d. 1905,
gift 1849 med
Petternella Betuelsdatter (Trætsveet u. Hellem), f. i Skogn 1827, d. 1905.
Barn:
1. Ellef Eriksen, f. 1849, d. 1943, gift med Anne Marta Benjaminsdatter (Tømmerås u. Hokling), f. 1855, d. 1925. Bosatt i Trondheim. Brukte familienavnet Eriksen.
2. Bine Karoline Eriksdatter, f. 1850.
3. Bernt Reginus Eriksen, f. 1853, gift med Pauline Josefine Dybdahl, f. i Trondheim 1860-61. Bosatt i Tromsø, hvor Bernt var glassmester og forgyller. Brukte familienavnet Eriksen.
4. Elias Eriksen, f. 1856, gift med Randine Værness, f. i Trondheim 1859. Bosatt på Ranheim, hvor Elias arbeidet på cellulosefabrikken. Brukte familienavnet Eriksen.
5. Peter Eriksen, f. 1858, d. 1861.
6. Pauline Eriksdatter (Hellem), f. 1862, reiste til Trondheim. Hennes sønn, Emil Alfred Olsen Hellem (f. i Trondheim 1885), vokste opp hos besteforeldrene på Hellemsvald, senere bosatt på Sagtun i Åsen. Pauline ble gift på Ørlandet 1889 med Anders Antonsen Dahl, f. 1864 på Dalen, Ørlandet. Bosatt i Trondheim, og hadde seks barn sammen. I 1908 reiste Pauline sammen med fem barn til Canada. Anders hadde reist tidligere.
7. Augusta Eriksdatter (Hellem), f. 1864, d. 1941, gift i Trondheim 1893 med skomaker Ole Nilsen (Tørris), f. på Røros 1862. Bosatt i Dronningens gate 31, Trondheim.
8. Jonetta Eriksdatter, f. 1867, gift Sandstrøm, bosatt i Trondheim. I 1915 utvandret Jonetta til Calgary, Canada. Mannen hadde utvandret tidligere.
9. Julie Eriksdatter (Eriksen, Hellem), f. 1870, tjente i Trondheim i 1900. Hadde ei datter, Gudrun Bjerkan (f. i Budal 1901), som ble konfirmert i Åsen i 1916. Julie reiste til Vardø, og ble gift der i 1906 med Konrad Edvin Karlsen, f. i Vardø 1878.

Even Jonsen (Undlienplass) og kona Olianna Persdatter flyttet hit ca. 1856, og bodde her i flere år, bl.a. ved folketellinga i 1865. De omtales under Josveet.


Lars Anderssen (Uglem) og Karen Anna Larsdatter (Saltbua u. Åvik) kom hit på 1870-tallet, og nevnes her i 1875. De bodde her til 1890-åra.


Oppdatert 27.03.2006. © Arne Langås.