www.langaasan.no > Langåsan > Langåstrøa

Langåstrøa


Langåstrøa er et jordstykke vest for Langåsmyra. Dette området tilhørte Åvika, men ble i 1947 utskilt under navnet Langåstrøa, og solgt til daværende eier av vestre Langås. Det har fra den tid fulgt gården.


Oppdatert 18.03.2006. © Arne Langås.