www.langaasan.no > Lenker > Slekts- og lokalhistorie

Lenker - slekts- og lokalhistorie


Lenkene nedenfor er organisert etter beste evne. Hovedvekta ligger på "mine" områder, men noen andre er også inkludert.

Private sider med slekt fra "mine" områder

Kilder, avskrifter, debattforum

Lag og foreninger

http://stod.priv.no/stod/stod.htm

http://www.laanke.com/

http://www.lailas.net/vitalindex.htm    register til vitalindex

http://www.historiefortelleren.no/

http://www.rootsweb.com/~wgnorway/emig-bios.htm

http://sgate.bibsys.no/bildedb-ubit/simplesearch.jsp

http://www.levanger.kommune.no/foto/personer/politikere/historisk/ordforere/asen/ordforere_asen.htm

http://www.norwayheritage.com/ships/index.asp - 100 Years of emigrant ships from Norway

http://www.archives.ca/02/02011802_e.html    immigranter i Canacda 1925-35


Oppdatert 11.03.2006. © Arne Langås.