www.langaasan.no > Om sidene

Om sidene

x


Innhold

Hovedinnholdet på disse sidene er slekts- og lokalhistorie.

Opphavsrett

Jeg håper at de som benytter seg av opplysninger på disse sidene enten har kildehenvisning til mine sider, eller søker opplysningene selv i originalkilder. Disse har jeg til en viss grad oppgitt på de enkelte sider. Er det noe dere ikke finner en kilde til, er det bare å ta kontakt på e-post.

Sidenes oppbygging

Oppbygginga av sidene er forholdsvis enkel. Jeg har styrt unna frames og dets like, men holder det enkelt. Det er i første rekke innhold det fokuseres på. Innholdet (teksten) skal lett tilpasse seg den enkeltes nettleser, og også kunne skrives ut uten for mye ekstraarbeid. Øverst på hver side er det ei linje hvor en enkelt kan gå nivåvis oppover, tilbake til startsida. En del tips på vegen har jeg funnet på Jan Tuxens hjemmesider.


Oppdatert 27.03.2006. © Arne Langås.