www.langaasan.no > Slekts- og lokalhistorie > Slekter > Valberg

Jon

Jon var bruker på Valberg på Frosta sist på 1600-tallet.


Denne oversikten tar utgangspunkt i en Jon, som drev gården Valberg på Frosta i Trøndelag til sin død omkring 1695. Kort tid etter hans død fikk sønnen Jon Jonsen bygselbrev på heimgården (Frostaboka III, s. 181). Ved skiftet etter Randi Jonsdatter Maurveg i Åsen i 1734 får vi vite litt om barna til Jon d.e. Randi var ei av døtrene, resten framkommer nedenfor.

Jon, var gift og hadde følgende barn:

 1. Jon Jonsen, overtok som bruker av heimgården etter faren omkring 1695. Døde ca. 1700. Var gift med Marit Persdatter (Fånes) som senere ble gift med neste bruker i gården, Tørres Jonsen (Halsan). Jon og Marit hadde to barn:
  1. Marit Jonsdatter, gift med Andreas Richter.
  2. Jon Jonsen, d. ca. 1701. Ved skiftet etter ham nevnes det utlagt farsarv etter skiftehold i 1700, altså må faren være død kort tid før..
 2. Ola Jonsen, bruker i Orsanden, død før 1734, og etterlot seg to barn:
  1. Jon Olsen
  2. Marit Olsdatter, gift med Tollef Hernes
 3. Nils Jonsen, bruker på en av Kråklundgårdene på Frosta til han døde omkring 1708. Han var gift, og etterlot seg ei datter. Ved skiftet etter ham 17.04.1708, var det 19 rd og 24 sk i arv til dattera. (Skiftedesignasjoner 1692-1714, T. St. Amt, pk. 131, skifte nr. 181). Nils var gift med Anne Hansdatter (faster til Guru Hansdatter Risset). Anne ble som enke gift med Arn Arnsen, som overtok som bruker av Kråklund. Anne og Nils hadde ei datter:
  1. Gunnhild Nilsdatter, f. før 1708, var heime hos mora på Kråklund ved skiftet etter faren. Ved skiftet etter faster Randi Jonsdatter i 1734, var Gunnhild ugift, og tjente i prestegården. Hun ble senere gift med Lars Sørensen, og bodde på plass under Logtun. Skifte etter Gunnhild ble holdt 13. mai 1751 (SAT, Trondheim lagstol, skifteprotokoll 1750-1773, fol. 10-12). Lars ble senere gift på nytt med Gunnhild Persdatter fra Logtun. Skifte etter ham ble holdt 28. juli 1772 (SAT, Trondheim lagstol, skifteprotokoll 1750-1773, fol. 83-86).
 4. Randi Jonsdatter, d. ca. 1734, var gift med Ola Eriksen (Maurveg) i Åsen. De hadde ingen barn, så ved skiftet etter henne ble arven delt mellom Ola og hennes søsken.
 5. Karen Jonsdatter, d. før 1734, gift med Arn Persen (Moksnes), d. ca. 1711. Brukere på en av Moksnes-gårdene på Frosta. Skifte etter Arn ble holdt 23.07.1711, og til arv til de tre barna, "samptl. hos moderen", var 20 rd og 30 sk. (Skiftedesignasjoner 1692-1714, T. St. Amt, pk. 131, skifte nr. 214).
  1. Maren Arnsdatter, i live i 1734, og var da gift til Stavset. Hennes første ektemann het Lars og var bygselmann på Stavset fra 1710 til han døde i 1718. Som enke ble hun gift med Jon Olsen, en søstersønn av Beret Jonsdatter Steine på Frosta. Arn Larssen Stavset var sønn i første ekteskap, Kari Jonsdatter Åtlo visstnok datter i andre.
  2. Karen Arnsdatter, var død før 1734, og etterlot seg 2-3 barn (navn ukjent).
  3. [Jon Arnsen, nevnes ved skiftet etter faren i 1711, men ikke etter Randi Jonsdatter i 1734. Enten var han Arns sønn fra et annet ekteskap og dermed ikke arving etter Randi, eller så var han død før den tid.]
 6. Gunnhild Jonsdatter, skulle være i live i 1734, og var visstnok gift med en prest i "Nordlandene".
 7. Siri Jonsdatter, var i live i 1734, og bodde på Hogstad.
 8. Maren Jonsdatter, gift med Arn Persen. Brukere på Evenhus, Frosta. Skifte etter Maren ble holdt i 1731. Hun etterlot seg enkemann og tre barn:
  1. Per Arnsen, til Banlia på Frosta.
  2. Ola Arnsen, overtok heimgården Evenhus.
  3. Karen Arnsdatter, hjemme hos faren på Frosta i 1734.

Oppdatert 18.03.2006. © Arne Langås.