www.langaasan.no > Slekts- og lokalhistorie > Slekter > Lars

Lars

Lars levde på 1600-tallet, trolig i Stjørdalen (Hilan på Skatval?).


Denne oversikten tar utgangspunkt i en Lars som ser ut til å ha levd i Stjørdalen på 1600-tallet. 9. januar 1730 ble det holdt skifte på Vold i Stjørdal etter avdøde Mali Larsdatter, lensmann Torstein Hågensen Volls enke. Paret hadde ingen barn, så det var derfor hennes søsken som arvet - i alt er elleve søsken (derav sju halvsøsken) ført som arvinger. Skiftet er innført i Stjør- og Verdal sorenskrivers skifteprotokoll 2a (1727-1731), fol. 319b-326. Flere av søskena var døde, og etterlot seg barn og barnebarn. Alle er "Larsbarn", og aldersforskjellen mellom eldst og yngst er svært stor, så det er nok en felles far Lars som står bak alle tolv. Jeg vil ikke se bort fra at dette er den Lars som drev nordre Hilan på Skatval fram til 1660-tallet. Brukeren der i gården het Lars helt fra 1610, men det kan jo sjølsagt ha vært flere ved samme navn. Skatvalsboka sier at ei enke var bruker i 1665 (manntall), mens den digitale utgaven av manntallet (Digitalarkivet) kaller brukeren "Erik" (bør sjekkes nærmere). I denne telling var to sønner i gården, Daniel Larssen (4) og Jon Larssen (10), begge "høvelige" navn i forhold til Mali Larsdatters brødre. Navnet Daniel er forholdsvis sjeldent i datidas Skatval. Skatvalsboka forteller videre at i tida 1669-84 var Didrik Larssen bruker av gården. En av Malis halvbrødre het Didrik, også dette et sjeldent navn i den tid. La det derfor stå som en mulighet.

Lars,
var gift og hadde følgende barn:

 1. Tomas Larssen, død før 1730, og etterlot seg fem barn.
  1. Lars Tomassen, død før 1730, og etterlot seg fire barn. Han var gift med Viveke Hansdatter, som i 1730 bodde på Helgeland i "Nordlandene". Hun var mor til hans yngste barn (dattera Else), kanskje også til sønnene.
   1. Tomas Larssen, f. ca. 1710.
   2. Ola Larssen, f. ca. 1714.
   3. Jens Larssen, f. ca. 1716.
   4. Else Larsdatter (man mente hun het Else), f. ca. 1719-20, var 10-11 år i 1730, og bodde hos mora på Helgeland.
  2. Berit Tomasdatter, pr. 1730 gift med Mikkel Arnfinnsen tømmermann i Trondheim.
  3. Mali Tomasdatter, pr. 1730 gift med Jon Olsen Hofstad "her i bygden" (Stjørdalen).
  4. Karen Tomasdatter, gift med Nils Hågensen, som var død før 1730. Karen var pr. 1730 bosatt på Halsen i Stjørdalen ("her i sognet").
  5. Eli Tomasdatter, pr. 1730 gift med Fredrik Jonsen på Orkdalsøra.
 2. Per Larssen, død før 1730, og etterlot seg tre barn. Ved skiftet kalles han "Peder Larsen Braa".
  1. Anders Persen, pr. 1730 gift, var glassmaker og bodde i Trondheim.
  2. Malena Persdatter, pr. 1730 enke etter avdøde Peder Mogenssen, Trondheim.
  3. Kirsten Persdatter, død før 1730, gift med Jonas, bosatt i Fosen i Nordmøre fogderi. Etterlot seg ei datter:
   1. Elisabet Jonasdatter, f. ca. 1711, var i 1730 ugift og tjente hos klokkeren til Vår Frue kirke i Trondheim.
 3. Hans Larssen, død før 1730, og etterlot seg to døtre:
  1. Malena Hansdatter, gift med Jens Sakariassen, som døde før 1730. Pr. 1730 var Malena bosatt i Trondheim.
  2. Kirsten Hansdatter, pr. 1730 gift med Tor Ellingsen på gården Eidem ("Eiem") i Brønnøy prestegjeld, Helgeland. Deres sønn, Jens Torsen, var til stede ved skiftet på Voll. Skifte etter Tor ble holdt i 1732, etter Kirsten i 1738.
 4. Didrik Larssen, død før 1730 og etterlot seg ei datter. Kanskje er det denne Didrik vi møter på nordre Hilan i 1669-84. I 1685 var "enka" bruker, kanskje enka etter Didrik.
  1. Malena Didriksdatter, f. ca. 1671, d. 1742, gift med Ola Andersen Velvang. Se Stjørdal 4, s. 766. Malena nevnes ved skiftet etter Mali Larsdatter i 1730, pr. da gift med Ola Velvang.
 5. Mali Larsdatter, død før 1730, var gift med Jon "Holland" (Holan eller Hollan) i Skatval, og hadde ei datter med ham:
  1. Mali Jonsdatter, pr. 1730 gift med Mads vestre Forbord, Skatval.
 6. Anne Larsdatter, gift med Ola Persen Skatval (ytre), begge døde før 1730.
  1. Gunnar Olsen, gift og bosatt på Ytter-Skatval, død ca. 1710. Hans kone må ha vært Ingeborg Persdatter, som senere ble gift med Jens Anderssen på Kvarme, Frosta. Skifte etter Gunnar ble holdt 5. november 1710, til arv 31 rd, 94 sk. I 1730 sies det at Gunnars sønn Benjamin er hos stefaren Jens Kvarme på Frosta. Ved skiftet etter Jens i 1746 er hans kone (og mor til hans tre barn) oppgitt å være Ingeborg Persdatter. Disse barna omtales senere som Benjamins halvsøsken, altså må Ingeborg også være hans mor.
   1. Benjamin Gunnarsen, f. ca. 1710, var "hos moderen i stervboet" ved skiftet etter faren i 1710. Ved skiftet etter Mali Larsdatter i 1730 nevnes han som dragon under kaptein Zinches kompani, og bodde på Kvarme på Frosta, hos stefaren Jens Kvarme. Denne "Benjamin Gunders. Quarme" er oppført i mønsterrulle for Nordenfjeldske dragonregiment fra januar 1728, og sies da å være 18 år (f. ca. 1710). Benjamin Gunnarsen Kvarme, "lieutnant Gundersen", ble senere gift med Sissel Olsdatter Rygg og slo seg ned på Valberg på Frosta. I følge Frostaboka (ca. 1970) oppgis løytnanten å være sønn av en Gunnar som drev Kvarme, men dette kan ikke stemme.
  2. Hans Olsen, bodde på Ytter-Skatval, død før 1730. Enka ble senere gift med Hans Persen, som overtok Ytter-Skatval.
   1. Anne Hansdatter, f. ca. 1714, hjemme hos stefaren på Ytter-Skatval i 1730.
  3. Mali Olsdatter, død før 1730, var gift med Johan Persen Voll, d. ca. 1733 (skifte 03.10.1733). Som enkemann ble han gift med Guru Jonsdatter (Okkelberg?), og hadde tre barn. Mali og Johan hadde ett barn.
   1. Anne Johansdatter, f. ca. 1708-09 (21 år i 1730, 25 år i 1733).
  4. Randi Olsdatter, pr. 1730 gift med Jens Bonde? på Helgeland.
 7. Marit Larsdatter, var gift med en fellbereder ved navn Pål ("Povel feldbereder"), som var død før 1730. Marit hadde i 1730 tilhold hos sin sønn, Erik Pålsen, husmann under "Viigen her i sognet" (trolig Vikan i Stjørdal).

Lars,
ble som enkemann gift og fikk fire barn.

 1. Jon Larssen, f. ca. 1655?, død før 1730, og etterlot seg to barn. Er i 1730 kalt "Joen Larsen Handskemager". Med en slik yrkestittel er det ikke utenkelig at han har hatt tilhold i en by, mest trolig Trondheim.
  1. Gunnhild Jonsdatter, gift med Salomon på Solem i Stjørdal. Gunnhild var på Voll ved giftermålet.
  2. Anne Jonsdatter, f. ca. 1706, var i 1730 i tjeneste i Trondheim.
 2. Daniel Larssen, f. ca. 1662?, død før 1730, var gift med Anne Helgesdatter og bodde på Voll i Åsen, to barn. Det ser ut til at han var gift første gang med Ingeborg Ellevsdatter (d. ca. 1710), enka etter Buttul Larssen Voll, og hadde ei datter i ekteskapet med henne.
  1. Bergitte Danielsdatter, var hos faren i 1710, trolig død før 1730 (ikke nevnt i skiftet etter Mali Larsdatter).
  2. Ingeborg Danielsdatter, f. ca. 1712, hos mora Anne Helgesdatter i 1730.
  3. Lars Danielsen, f. ca. 1714, hos mora i 1730.
 3. Hallvar Larssen, d. 1724-1730. Var bruker på Auran i Skatval. Han må ha vært gift flere ganger, siste gang med Mildrid, som overlevde ham, og bodde på Auran i 1730. Hun var mor til de to yngste sønnene, Tomas og Jon.
  1. Lars Hallvarsen, pr. 1730 gift og bosatt på Lademoen i Strinda prestegjeld.
  2. Ola Hallvarsen, pr. 1730 gift og bosatt på Auran i Skatval.
  3. Marit Hallvarsdatter, f. ca. 1700, ugift pr. 1730, "uforseet" og var i tjeneste i Stjørdalen ("her i bygden").
  4. Gunnhild Hallvarsdatter, f. ca. 1706, ugift pr. 1730, "uforseet" og var i tjeneste i Stjørdalen ("her i bygden").
  5. Tomas Hallvarsen, f. ca. 1722, hjemme hos mora på Auran i 1730.
  6. Jon Hallvarsen, f. ca. 1724, hjemme hos mora i 1730.
 4. Mali Larsdatter, død ca. 1730. Var gift med lensmann Torstein Hågensen Voll i Stjørdal, som døde før kona. Skiftet etter Mali er utgangspunktet for denne slektstavla.
 5. Kari Larsdatter, f. 1650-65, d. ca. 1731, var gift første gang med Kristoffer Jonsen (Forbord), bosatt på Vifstad i Skatval og hadde fire barn. Som enke ble hun gift med Jon Olsen, som overlevde henne. Kari nevnes i skiftet etter søstera Mali i 1730, men døde sjøl etter et års tid. Skifte etter henne ble holdt 05.04.1731.
  1. Marit Kristoffersdatter, f. ca. 1683, 48 år i 1731, og da gift med Jon Olsen Valstad.
  2. Gunnhild Kristoffersdatter, f. ca. 1690, 41 år i 1731, da gift og bosatt på Skjervauran.
  3. Kristoffer Kristoffersen, f. ca. 1691, 40 år i 1731, og var da heime på Vifstad.
  4. Anne Kristoffersdatter, f. ca. 1699, 32 år og ugift i 1731, og tjente i gården (Vifstad).

Oppdatert 16.03.2006. © Arne Langås.