www.langaasan.no > Slekts- og lokalhistorie > Slekter > Hernes

Anders

Anders var bruker på Hernes på Frosta på 1600-tallet.


Anders var bruker på en av Hernesgårdene på Frosta.

Anders,
gift og hadde flere barn.
 1. Jon Anderssen var bruker på øvre Risset. Gift med Siri Rolfsdatter. Skifte etter ham ble holdt i 1734, etterlot seg søsken og deres barn som arvinger.
 2. Buttul Anderssen, drev noe av heimgården, død før 1734. Han var gift, men konas navn kjennes ikke. Det ser ut til at hun hadde nær slekt i Åsen, trolig søster av Per Olsen Grenne eller hans foreløpig navnløse kone. Per kom opprinnelig fra gården Hellem i Åsen. Buttul levde enda i 1727, da han sammen med broren Jon (Risset) var verge for barna etter broren Jon (Grandan) i Leksvik, men er død før 1734. Etterlot seg barna:
  1. Marit Buttulsdatter, f. ca. 1703, gift til Hopla i Åsen. Nevnes som arving bl.a. ved skiftet etter farbroren Jon Anderssen Risset og broren Jon Buttulsen Logtun. Hennes første ektemann var Anders Nilssen. Som enke ble hun gift med Ola Olsen (Hellem), som ble lensmann i Åsen etter sin stefar. Skifte etter Marit ble holdt 9. oktober 1786 (SAT, Stjør- og Verdal sorenskriver, skiftedokumenter 1786-1794, 3Fa3).
  2. Karen Buttulsdatter, f. ca. 1708, gift med Jens Olsen. Brukere på en av Kråklund-gårdene på Frosta. Skifte etter Jens ble holdt 4. mai 1763 (SAT, Trondheim lagstol, skifteprotokoll 1750-1773, fol. 30-32). Karen levde enda i 1782, da det ble holdt skifte etter broren Jon.
  3. Bårne Buttulsdatter, f. ca. 1710, gift til Vika, med enkemann Tørres Olsen. Skifte etter ham ble holdt 14. februar 1760 (SAT, Stjør- og Verdal sorenskriver, skifteprotokoll 1742-1760 (3A05), fol. 892-893b). Bårne levde som enke enda i 1782.
  4. Kolbanus Buttulsen, f. ca. 1712. Pr. 1744 var han gift med Ingeborg Bjørnsdatter, ei datter av Bjørn på øvre Hernes. Deres felles døtre var trolig Ingeborg (f. ca. 1736) og Marta (f. ca. 1745). Etter få år døde Ingeborg, og pr. 1750 var Kolbanus gift med Kirsti Nilsdatter, ei datter på en av de andre Hernes-gårdene. Skifte etter henne ble holdt 22. februar 1772; etterlot seg ikke livsarvinger (SAT, Trondheim lagstol, skifteprotokoll 1750-1773, fol. 77b-83). Skifte etter Kolbanus ble holdt 6. oktober 1792, og han etterlot seg datter og dattersønn som arvinger (SAT, Trondheim lagstol, skifteprotokoll 1773-1797, fol. 70-72b).
  5. Jon Buttulsen, f. ca. 1716, ble gift første gang med Siri Torsteinsdatter, enke på Logtun. Skifte etter henne ble holdt 30. juni 1766 (SAT, Trondheim lagstol, skifteprotokoll 1750-1773, fol. 65-67b). Hun etterlot seg barn fra første ekteskap som arvinger. Jon ble snart gift på nytt med Siri Persdatter, enke etter Jon Jonsen som også hadde drevet en del av Logtun. De hadde kommet fra Stjørdalen med flere barn i 1760-åra. Jon døde 21. mai 1782, og 20. juni ble skiftet påbegynt (SAT, Trondheim lagstol, skifteprotokoll 1773-1797, fol. 24b-28b). Etterlot seg søsken som arvinger. Enka Siri døde i 1806, 85 år gammel, og ble gravlagt ved Logtun kirke 31. mars. Ved folketellinga 1801 bodde hun hos sin sønn Gunnar Jonsen på ytre Logtun.
 3. Jon Anderssen, f. 1667, ble gift med Anne Amundsdatter i Leksvik. Bodde på Ytter-Grandan. Der døde Jon 28. februar 1727 (likpreken 7. mars). Skifte ble holdt 21. juli (SAT, Stjør- og Verdal sorenskriver, skifteprotokoll 1727-1731, fol. 34b). Barn:
  1. Anders Jonsen, f. ca. 1721.
  2. Amund Jonsen, f. ca. 1722.
  3. Ola Jonsen, f. ca. 1723.
  4. Jon Jonsen, f. 1726-27.
 4. Jens Anderssen, f. ca. 1678, bruker av gården Kvarme på Frosta fra 1710. Ble gift med Ingeborg Persdatter, ei enke fra Skatval, som i sitt første ekteskap hadde en sønn Benjamin Gunnarsen ("løytnant Gundersen"). Jens nevnes som 56 år gammel ved skiftet etter broren Jon i 1734. Han døde selv ca. 1746, skifte ble holdt 21. oktober 1746 (SAT, Stjør- og Verdal sorenskriver, skifteprotokoll 1746-1747, fol. 49-52). Barn av Jens og Ingeborg:
  1. Gunnar Jenssen, f. ca. 1714, var død før 1764, og etterlot seg to døtre:
   1. Mette Gunnarsdatter, f. ca. 1762. Farens halvbror Benjamin Gunnarsen var verge for henne ved skiftet etter faster Mali.
   2. Ingeborg Gunnarsdatter, f. 1763-64. Jens Hanssen Rygg var verge ved skiftet etter Mali.
  2. Mali Jensdatter, gift med Hans Jonsen. De bodde på Hellan, Frosta. Mali døde ca. 1764, skifte holdt 9. oktober 1764. Hun etterlot seg enkemannen Hans, men ingen livsarvinger. Hennes utarvinger var broren Gunnars barn, halvbroren Benjamin og søstera Anne (SAT, Stjør- og Verdal sorenskriver, skifteprotokoll 5, 1752-1766 (3A07), fol. 495-495b).
  3. Anne Jensdatter, f. ca. 1716, gift med Lars Olsen, bodde i 1764 på Hellan, Frosta.
 5. Ola Anderssen, til Galtvik. Han var død før 1734. Var gift med Anne Kristine Richter, ei datter av bergmannen Kristian Boghart Richter. Hun ble senere gift på nytt. Ola og Anne Kristine hadde barna:
  1. Kristian Olsen Richter.
  2. Anders Olsen, f. ca. 1716. Nevnes som 18 år gammel ved skiftet etter farbror Jon i 1734. Trolig død uten livsarvinger, da han ikke nevnes ved senere skifter.
 6. Marit Andersdatter, gift med Nils Hanssen, bruker på Hernes. Han hadde to brødre i Leksvik, Hans Hanssen (Langås) og Iver Hanssen (Hoven). Marit ser ut til å være død en gang i tida 1712-1722. Nils døde en gang mellom 1732 og 1744. Han var da gift for andre gang.Barn:
  1. Anne Nilsdatter, f. ca. 1699, gift med Bjørn Hernes, og hadde tre barn.
  2. Hans Nilssen, f. ca. 1703, bruker på Risset.
  3. Marit Nilsdatter, f. ca. 1709
  4. Lisbet Nilsdatter, f. ca. 1712
 7. Kirsti Andersdatter, f. ca. 1684, gift med Jens Persen (Oksås) i Leksvik. Nevnes som 50 år gammel ved skiftet etter broren Jon i 1734.

Oppdatert 24.03.2006. © Arne Langås.