www.langaasan.no > Slekts- og lokalhistorie > Slekter > Sanden

Kolbanus Olsen Sanden (Sandvik)

Gårdbruker på nedre Sanden (Sandvik) i Leksvik rundt år 1800, gift tre ganger.


Kolbanus Olsen var sønn på plassen Hjellupvollen under Hjellup i Leksvik, født der i 1745. Hans foreldre var Ola Isaksen og Kirsten Kolbanusdatter, husmannsfolk på Hjellupvollen. I 1762 ble Kolbanus konfirmert. Åtte år senere ble han gift med Boel Andrea Andersdatter, datter i nedre Sanden (Sandvik) i Leksvik. Hun var født der i 1745, og var datter av Anders Hanssen og Beret Nilsdatter. Ved manntallet i 1762 bor hun hjemme sammen med sine foreldre.

Kolbanus og Boel Andrea bosatte seg i Sanden. De fikk åtte barn, fem døtre og tre sønner. Boel Andrea døde trolig på slutten av året 1785, og 11. januar 1786 ble det holdt skifte etter henne. Dødsfallet er ikke innført i kirkeboka. Hun etterlot seg enkemannen Kolbanus og de sju barna, den eldste 14 år, den yngste 1 1/2 (SAT, Stjør- og Verdal sorenskriver, skifteprotokoll 9c, 1785-1787 (3A14), fol. 504-505b).

I juli 1786 ble Kolbanus gift på nytt med Guru Kristensdatter Fagerkinn (f. ca. 1745), ei søster av Kristen Kristensen Myr (østre). Deres ekteskap skulle bli kortvarig. I 1790 døde Guru, trolig etter en barnefødsel, og ble gravlagt ved hovedkirka i Leksvik på Maria Bebudelsesdag, samme dag som yngstebarnet Anders ble ført til dåpen. I tillegg til ham hadde de en sønn Kristen, som døde som barn. Skifte etter Guru ble holdt 26. mai 1790.

Kolbanus' tredje kone ble Anne Andersdatter fra Dretvik. Giftermålet er ikke innført i kirkeboka; det mangler noen sider i disse åra. De fikk fem barn. Ved folketellinga 1801 er Anne og Kolbanus sjølfolk i Sanden. Kolbanus nevnes som leilending. Han døde 14. desember 1826, og oppgis der å være 84 år gammel. Skifte etter ham ble holdt 7. februar 1827. Han etterlot seg da tolv barn fra tre ekteskap.

Kolbanus Olsen (Hjellupvollen), f. 1745, d. 1826,
gift første gang 1770 med
Boel Andrea Andersdatter (Sanden), f. 1745, d. ca. 1785.
Barn:

 1. Anne Kolbanusdatter, f. 1771, gift med Jonas Kvamman, Frosta.
 2. ((Ola Kolbanussen, f. 1773, døpt 25. april, trolig barnet Ole Colbanussen, 1 år, d. av blodsott, grl 26. okt s.å.))
 3. Ola Kolbanussen, f. 1774 ((døpt 2. okt)), var gift og bodde i Trondheim ved skiftet etter faren.
 4. Beret Kolbanusdatter, f. 1776, gift med Ola Drauvika, Frosta.
 5. Barbro Kolbanusdatter, f. 1778, gift med Per Jenssen, på Kastalia under Bjørkan, Leksvik.
 6. Andreas Kolbanussen, ((f. 1780, dp. 24. sep)), gift og bosatt på Levanger ved skiftet etter faren.
 7. Kirsten Kolbanusdatter, f. 1782, gift med Nils Vigtil, Leksvik.
 8. Marta Kolbanusdatter, f. 1784, gift med Ola Vangberg, Frosta.

Kolbanus Olsen,
gift andre gang 1786 med
Guru Kristensdatter (Fagerkinn), f. ca. 1745, d. 1790.
Barn:

 1. Kristen Kolbanussen, f. 1787, d. som barn.
 2. Anders Kolbanussen, f. 1790, husmann under Vestrum på Ekne (Skogn) ved skiftet etter faren.

Kolbanus Olsen,
gift tredje gang med
Anne Andersdatter (Dretvik), f. ca. 1759, d. etter 1827.
Barn:

 1. Andreas Kolbanussen, f. ca. 1793 ((Andreas, døpt 7. aug. 1791)), husmann under Rekbu på Frosta ved skiftet etter faren.
 2. Karen Boletta Kolbanusdatter, f. 1793, gift med Andreas Kambekken, Leksvik.
 3. Gurina Kolbanussen, f. 1795, d. som barn.
 4. Gurina Kolbanussen, f. 1796, ugift og tjente hjemme ved skiftet etter faren. Ble senere gift.
 5. Kristen Kolbanussen, f. 1800, tjente hjemme ved skiftet etter faren.

Oppdatert 14.03.2006. © Arne Langås.