www.langaasan.no > Slekts- og lokalhistorie > Slekter > Vuddubakken (Eliaser og Beret)

Eliaser Toresen og Beret Andersdatter (Vuddubakken)

Husmannsfolk på Vuddubakken i Åsen.


Eliaser Toresen og Beret Andersdatter kom til Åsen sammen med sine barn. Slo seg ned på Vuddubakken. Eliaser døde på sykehuset 10. mars 1857. Beret døde 1. april samme år. En arvelodd til Berets sønn Jonas ble stående i mange år, da Jonas ikke kunne oppspores. Denne arven skulle senere fordeles på de andre arvingene, men da var ikke dattera Margrete å finne (selv om det var oppgitt adresse på henne). Senere ble også hennes arvelodd fordelt på de øvrige.

Eliaser Toresen, d. 1857,
gift med
Beret Andersdatter, d. 1857.

Hennes sønn:

 1. Jonas Anderssen, ikke å finne ved skiftet etter mora og stefaren i 1857. Hans morsarv ble i 1879 fordelt på de andre arvingene (SAT, Stjør- og Verdal sorenskriver, skiftedokumenter 1879, 3Fa91). Arv til søstera Margrete ble stående i skifteretten til 1911 (se lenger nede).

Felles barn:

 1. Guruanna (Gurina) Eliasersdatter, f. 1827 på Skatvalsplass, Skatval, konfirmert på Skatval 1842, og var da i Hammerbergsveet. Ble i 1856 gift i Vår Frue kirke, Trondheim med Klemet Larsen (Melum), f. ca. 1831 i Børsa. Klemet nevnes ei tid som korkskjærer. Guruanna døde i 1900. Klemet ble gift på nytt i 1902 med Elen Johanne Petersen. Han døde i 1907 på gamlehjemmets sykestue i Trondheim. Barn:
  1. Lovise Berntine Larsen, f. 1856, utvandret til Amerika. Ble gift med med urmaker Christiansen, og var ved moras død bosatt i en by Springfield i USA (ikke oppgitt hvilken stat). Det kan se ut til at dette er Louisa og Christen Christenson, som i 1900 og 1930 bor i Springfield, Sangamon County, Illinois.
  2. Emilie Marie Larsen, f. 1858, var i mange år bortsatt i forpleining for Trondheim fattigvesens regning, bl.a. på Frosta. Døde i 1907.
  3. Karl Gustav Larsen, f. 1861, utvandret til Amerika. I 1911 sies det at han ikke hadde latt høre fra seg de siste ca. 20 år.
  4. Marta Sofie Larsen, f. 1863, utvandret til Amerika. Ble gift med urmaker Haug, og var ved moras død bosatt i en by Krigsman i USA (ikke oppgitt hvilken stat).
 2. Nikolai Eliasersen, f. i Skatval. Reiste til Nord-Norge, og var ved skiftet etter foreldrene bosatt på Skolsing, Mo anneks, Alstahaug prestegjeld. Han ble senere gift med Anne Andersdatter. De bodde i Fugelstadlia i Nesna. Nikolai døde i 1878. Barn, alle født i Nesna prestegjeld.
  1. Beret Adrianna Nikolaisdatter, f. ca. 1860, gift med Anton Thronsen, bodde i Fugelstadlia, Nesna (Sjonen).
  2. Anna Lovise Nikolaisdatter, f. ca. 1866, nevnes i 1911 med navnet Hanesø, bodde i Nesna.
  3. Margrete Bergitta Nikolaisdatter, f. ca. 1873, nevnes i 1911 med navnet Norbostad, bodde på "Vigholmen pr. Næsne".
  4. Nikoline Albertine Nikolaisdatter, f. ca. 1876, d. før 1911.
 3. Andreas Eliasersen, f. ca. 1838. Bosatte seg etter hvert i Trondheim, hvor han var skomaker. Gikk over til å bruke etternavnet Eliansen. Han var ugift, og døde i 1931 på gamlehjemmet i Kongens gate 91b, Trondheim.
 4. Margrete Eliasersdatter, f. ca. 1843. Ble gift i Strinda i 1868 med Lars Olsen Teigen (eller Leirmarka), f. ca. 1838 i Horg. De var husmannsfolk på Teigen (Leirmarka) under Leira i Strinda. Lars er i 1875 nevnt som husmann, samt arbeider på jernbanestasjonen i Trondheim. Familien nevnes også med familienavnet Krogstad. I 1900 bor enke Margrethe Krogstad i Nonnegata 18, Trondheim sammen med sønnen Einar. Skifteretten greide ikke å finne Margrete da halvbroren Jonas' arvelodd ble fordelt i 1879, og i 1911 ble hennes del fordelt på de øvrige arvingene (SAT, Stjør- og Verdal sorenskriver, skiftedokumenter mars-oktober 1911, 3Fa182). Barn av Margrete og Lars, alle født på en plass under Leira:
  1. Ovedie Bergitte Larsdatter, f. 1868.
  2. Einar Larssen Krogstad, f. 1870, bodde hos mora i 1900, og nevnes da som handelsbetjent.
  3. Ingarda Sofie Larsdatter, f. 1872.
  4. Lovise Marie Larsdatter Krogstad, f. 1873.
  5. Agnete Gunhilda Larsdatter Krogstad, f. 1875.

Oppdatert 16.03.2006. © Arne Langås.