www.langaasan.no > Slekts- og lokalhistorie > Slekter > Lars (Alstad?)

Lars (Alstad, Frosta?)

x


Lars levde på Frosta på 1600-tallet, trolig bruker på Alstad. Hans datter Karen døde barnløs, og ved skiftet etter henne i 1730 er hennes søsken oppgitt som arvinger.

Lars.

Barn (uviss rekkefølge):

 1. Arn Larssen, d. før 1730. Bodde på Staur, Frosta. Var gift og hadde fire barn. De tre yngste oppgis alle å være 26 år i 1730, så de var trolig trillinger (!). Barna var:
  1. Karen Arnsdatter, f. ca. 1702, nevnt i 1730.
  2. Henrik Arnsen, f. ca. 1704, nevnt i 1730.
  3. Johannes Arnsen, f. ca. 1704, nevnt i 1730.
  4. Jon Arnsen, f. ca. 1704, nevnt i 1730.
 2. Jon Larssen, d. før 1730. Bodde på Alstad, Frosta. Var gift og hadde ei datter:
  1. Karen Jonsdatter, f. ca. 1709, nevnt i 1730.
 3. Anne Larsdatter, d. før 1730. Utvilsomt kone på Vigtil, Frosta. Etterlot seg ei datter:
  1. Kari Kolbanusdatter, gift med Ola Kristoffersen, bodde på Vigtil, Frosta i 1730.
 4. Beret Larsdatter, d. før 1730, gift med Gunnar Toresen, d. ca. 1730, bodde på Hogstad, Frosta. Han hadde vært gift første gang med Elen Gjørisdatter, og hadde to barn med henne. Skifte etter Gunnar ble holdt 14. april 1730 (SAT, Stjør- og Verdal sorenskriver, skifteprotokoll 2a, 1727-1731 (3A02), fol. 299). Gunnar hadde en bror, Arn Toresen, som døde ca. 1693 som bruker på en av Alstad-gårdene på Frosta. Beret og Gunnar hadde tre barn:
  1. Tore Gunnarsen, til Berg.
  2. Lars Gunnarsen, var i 1730 soldat under kaptein Coldevins kompani.
  3. Karen Gunnarsdatter, gift med Kristen Hogstad, Frosta.
 5. Kirsti Larsdatter, levde i 1730, var gift med Rasmus Arnsen Asklund
 6. Karen Larsdatter, d. ca. 1730. Var gift med Ola Larssen, d. ca. 1730, sønn i Småtten under Vigtil. Ola døde kort tid før Karen. På samme tid døde også hans far, Lars Olsen Småtten. I mai 1730 ble det holdt skifter etter alle tre. Skiftet etter Karen er innført i Stjør- og Verdal sorenskrivers skifteprotkoll 2a, 1727-1731 (3A02), fol. 315-317.

Oppdatert 17.03.2006. © Arne Langås.