www.langaasan.no > Slekts- og lokalhistorie > Slekter > Anders og Anne Skatvold

Anders og Anne Skatvold

x


Anders Persen Skatvold (f. ca. 1816) kom opprinnelig fra Stjørdalen. Han ble gift med Anne Bergitte Guttormsdatter (f. ca. 1821) fra Trondheim. De fikk flere barn. Ved folketellinga 1865 nevnes familien i Arbeiderboligen på Kalvskinnet (Sverres gate 8). Denne treetasjes murbygningen er oppført i 1856, og står fortsatt. På denne tida inneholdt den 24 leiligheter. Anders nevnes i 1865 som løssjauer, senere var han nattvekter. I 1871-72 herjet tyfus i Arbeiderboligen, og minst seks personer døde, deriblant ekteparet Skatvold, hun i desember 1871, han i januar 1872. De tre mindreårige barna Laura, Albert og Karl ble bortsatt for Waisenhusets regning.

Anders Persen Skatvold, f. ca. 1816, d. 1872,
gift med
Anne Bergitte Guttormsdatter, f. ca. 1821, d. 1871.
Barn:

  1. Georg Anderssen Skatvold, f. 1848, var i 1865 salmakerlærling hos Waldemar Spechmann i Apotekerveita 8, Trondheim. Han ble gift med Marie. Bodde ei tid i Kristiansund, senere på Bogøya, Mausund, Frøya. Handelsmann på Bogøya i 1900. Døde før 1928 (hans barn og barnebarn gikk i hans sted ved skiftet etter Karl Skatvold).
  2. Gerhardine Birgitte Andersdatter Skatvold, også kalt Jertine, f. 1853, hjemme hos foreldrene i 1865, ble konfirmert i Trondheim i 1870. Ved folketellinga var hun "tyende" i Sandgata 1, hos enke Beret Marie Næss (kjøttvarehandel og huseierske). Ble senere gift med skipper Edvard Severin Pedersen Benum, driver pølsemakeri i Kristiansund i 1900. Hun er død før 1928 uten livsarvinger.
  3. Laura Sofie Andersdatter Skatvold, f. 1857, d. 1927, hjemme hos foreldrene i 1865. I 1875 var hun i tjeneste hos urmaker Markus Wøldche Noodt og familie i Dronningens gate 18. Med Markus Noodt, da enkemann, fikk i 1877 dattera Nina Lovise Noodt. Laura drev i 1900 pølseforretning i Sandgata 1. Senere ble hun gift med Gunnar Andreassen Rekkebo fra Frosta, f. 1857, d. 1942. Dattera var:
    1. Nina Lovise Noodt, f. 1877, gift med Johan Peter Aursjø (Vinge) fra Skatval, til USA.
  4. Albert Bernhard Anderssen Skatvold, f. 1861, var fra 1872 i oppfostring hos Kornelius Guttormsen Ronesplass i Beitstad for 16 spd. årlig, og tok navnet Rones som familienavn.
  5. (Inga Karoline Andersdatter Skatvold, f. 1864, d. 1864.)
  6. Karl Adolf Anderssen Skatvold, f. 1866, d. 1928, var fra 1872 i oppfostring hos arbeidsmann Olaus Dahl, fra 1877 hos Ole A. Karlberget på Frosta. Ble gift med enke Beret Maria Jensdatter (Aunås) Gullgruva, f. 1848, d. 1930, bodde i Gullgruva ved Sandvik i Åsen. Karl var en lengre periode i USA. Kom tilbake, og bodde i Gullgruva til sin død. Skifte etter ham ble holdt i 1928-29, og hans søsken arvet Karls del av fellesboet (SAT, Stjør- og Verdal sorenskriver, skiftedokumenter 1929, 3Fa279).

Oppdatert 18.03.2006. © Arne Langås.